Kosuyolu Heart J 2015;18(3)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2015;18(3):126-129 - doi: 10.5578/khj.10085

Effects of Trimetazidine Treatment on the Lipoprotein-Associated Phospholipase
A2 Level and Exercise Parameters in Patients with Stable Angina Pectoris

Cem Bostan1, Uğur Coşkun1, Cüneyt Koçaş1, Erdem Karacop1, Okay Abacı1, Ayşem Kaya2, Zerrin Yiğit1


1 Cardiology Institute of İstanbul University, Department of Cardiology, İstanbul, Turkey

2 Cardiology Institute of İstanbul University, Department of Biochemistry, İstanbul, Turkey

ABSTRACT

Introduction: We examined the clinical effectiveness of trimetazidine (TMZ), a metabolic anti-ischemic agent, on lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) levels, which is considered a risk factor for cardiovascular events, and on exercise parameters in patients with stable angina pectoris (SAP).

Patients and Methods: The study included 30 patients (mean age 62.1 ± 8.3 years; range 47 to 77 years) with SAP and a positive exercise test result. Serum Lp-PLA2 levels were measured at baseline. Exercise testing and Lp-PLA2 measurements were repeated after at least 12 weeks of TMZ treatment.

Results: After TMZ treatment, Lp-PLA2 levels decreased significantly (p= 0.006), and workload increased significantly (p= 0.048).

Conclusion: Trimetazidine treatment reduces serum Lp-PLA2 levels via shifting cardiac metabolism, resulting in decreased production of free oxygen radicals and inflammation. This finding, together with improvements in exercise test parameters, suggests that TMZ may have a beneficial effect on the prognosis of patients with SAP.

Key Words: Angina, stable; trimetazidine; lipoprotein-associated phospholipase A2

Kararlı Anjina Pektorisli Hastalarda Trimetazidin Tedavisinin Lipoprotein İlişkili
Fosfolipaz A2 Düzeyi ve Egzersiz Parametreleri Üzerine Etkisi

ÖZET

Giriş: Kararlı anjina pektorisli hastalarda, metabolik bir anti-iskemik ilaç olan trimetazidin (TMZ) tedavisinin risk faktörü olarak kabul edilen lipoprotein ilişkili fosfolipaz A2 (Lp-PLA2) düzeyi ve egzersiz parametreleri üzerine etkisi araştırıldı.

Hastalar ve Yöntem: Egzersiz testi pozitif olan kararlı anjina pektorisli 30 hasta (ort. yaş 62.1 ± 8.3; dağılım 47-77) çalışmaya alındı. Trimetazidin tedavisi öncesinde Lp-PLA2 düzeyleri ölçüldü; 12 haftalık TMZ tedavisi sonrasında egzersiz testi ve Lp-PLA2 ölçümleri tekrarlandı.

Bulgular: Trimetazidin tedavisi sonrasında Lp-PLA2 düzeyleri anlamlı düşüş (p= 0.006), egzersiz iş yükü anlamlı artış (p= 0.048) gösterdi.

Sonuç: Trimetazidin tedavisi kardiyak metabolizma değişikliği sonucu serbest oksijen radikal oluşumunu ve enflamasyonu azaltarak Lp-PLA2 düzeyinde anlamlı düşüş sağlamaktadır. Bu bulgu, egzersiz parametrelerindeki iyileşmelerle birlikte, TMZ tedavisinin kararlı anjina pektorisli hastaların prognozunda olumlu katkı sağlayabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Anjina, kararlı; trimetazidin; lipoprotein ilişkili fosfolipaz A2

Submitted: 06.08.2015 - Accapted: 13.08.2015

Correspondence

Cem Bostan

E-mail: bostancem@yahoo.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index