Kosuyolu Heart J 2015;18(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2015;18(1):57-59 - doi: 10.5578/khj.6167

Partial Right-Sided Congenital Pericardial Defect

Cüneyt Narin1, Burçin Abud2, İlker Kiriş1, Figen Boyacı1


1 İzmir Özel Universal Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

2 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

ABSTRACT

Congenital pericardial defects are rare and usually asymptomatic. These defects are detected incidentally during cardiac or thorax operations. Partial left pericardial defects are seen more frequently. On the contrary, partial right pericardial defects are seen very rarely.

59 year old male patient was operated for coronary artery bypass grafting. During the operation a partial right pericardial defect was detected. This defect was asymptomatic without creating a pressure. Therefore, we did not interfere with this defect. At the end of the surgery, right chest drain was inserted for this defect.

Congenital pericardial defects are very rare and generally asymptomatic pathologies. The presence  of these defects are difficult with conventional diagnostic methods. However, in some cases, these defects can create symptoms and lead to serious problems. The surgical treatment of this pathology is very simple. Due to its rarity and problem-free nature, these pathologies rarely come to mind. Therefore this condition may be a lethal and important pathology in some cases.

Key Words: Congenital pericardial defect; partial right pericardial defect; asymptomatic course

Konjenital Parsiyel Sağ Perikardiyal Defekt

ÖZET

Konjenital perikardiyal defektler nadir görülen ve genellikle asemptomatik seyrettikleri için kardiyak veya toraks ameliyatları esnasında tesadüfen saptanan patolojilerdir. Parsiyel sol perikardiyal defektler daha sıklıkla görülürken parsiyel sağ perikardiyal defektler çok daha nadir görülmektedirler.

59 yaşında erkek hasta koroner arter baypas amacıyla operasyona alındı. Bu esnada parsiyel sağ perikardiyal defekt saptandı. Bası oluşturmadığı ve asemptomatik seyrettiği için perikardiyal defekte müdahale edilmedi. Mevcut defektten dolayı ameliyat bitiminde hastanın sağ toraksına da dren yerleştirildi.

Konjenital perikardiyal defektler çok nadir olup, sıklıkla semptomsuz seyreden patolojilerdir. Tanısal yöntemler ile mevcudiyetinin saptanması zor olan bu defektler, semptom oluşturup ciddi bir probleme yol açtığında, nadir görülmesi ve sıklıkla sorunsuz olmasından dolayı, hekimin en son aklına geleceği bir patoloji olmaktadır. Bu da aslında cerrahi tedavisi çok basit olan bu patolojiyi ölümcül ve önemli yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Konjenital perikardiyal defekt; parsiyel sağ perikardiyal defekt; asemptomatik seyir

Yazışma Adresi

Burçin Abud

E-posta: burcinabud@hotmail.com

Geliş Tarihi: 11.09.2013 - Kabul Tarihi: 19.09.2013

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index