Kosuyolu Heart J 2015;18(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2015;18(1):47-50 - doi: 10.5578/khj.5750

Exercise-Induced Myocardial Ischemia Due to Left Anterior Descending Coronary Artery Distal Aneurysm

Şeref Alpsoy1, Aydın Akyüz1, Dursun Çayan Akkoyun1, Ertan Şahin2


1 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye

2 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi,  Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye

ABSTRACT

Abnormal dilation of coronary artery is called coronary artery aneurysm or ectasia. Its frequency has been found in 3-8% in patients undergoing coronary angiography. Although most of the patients are asymptomatic, some cases may have effort angina, unstable angina and myocardial infarction. We purposed to a case with stable angina pectoris who have left anterior descending coronary artery distal aneurysm.

Key Words: Aneurysm, coronary; ectasia; ischemia; myocardium

Distal Sol Ön İnen Koroner Arter Anevrizmasının Neden Olduğu Egzersiz Uyumlu Miyokart İskemisi

ÖZET

Koroner arterin anormal genişlemesini ifade eden koroner arter ektazi veya anevrizması anjiyografi yapılan hastalarda %3-8 oranında görülür. Asemptomatik olabildiği gibi, efor anjinası, kararsız anjina ve miyokart infarktüsüne yol açabilir. Sol ön inen koroner arter distalinde anevrizması ve stabil göğüs ağrısı olan bir olguyu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Koroner anerizma; ektazi; iskemi; miyokart

Yazışma Adresi

Şeref Alpsoy

E-posta: serefalpsoy@gmail.com

Geliş Tarihi: 05.06.2013 - Kabul Tarihi: 24.06.2013

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index