Kosuyolu Heart J 2013;16(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2013;16(1):36-41 - doi: 10.5578/kkd.4475
Transvenous Radiofrequency Ablation Therapy in the Treatment of Arrhythmias: A Single Center Experience

Transvenous Radiofrequency Ablation Therapy in the Treatment of Arrhythmias:
A Single Center Experience

Tayyar Gökdeniz1, Ahmet Çağrı Aykan1, Mustafa Yıldız2, Şükrü Çelik1


1 Department of Cardiology, Ahi Evren Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital,

Trabzon, Turkey

2 Department of Cardiology, Kosuyolu Heart Center, Kartal, Istanbul, Turkey

ABSTRACT

Introduction: Radiofrequency ablation of tachyarrhythmia is effective in the treatment of tachycardia. In this study, we evaluated the results of radiofrequency catheter ablation of tachyarrhythmia.

Patients and Methods: From December 2010 to January 2012, 114 consecutive patients with symptomatic drug-resistant typical slow-fast atrioventricular nodal reentrant tachycardia, 17 patients with atrioventricular reentrant tachycardia (five Wolf Parkinson White syndrome), eight patients with atrial tachycardia, seven patients with atrial flutter, five patients with right ventricular outflow tract tachycardia and three patients with atrial fibrillation underwent an invasive electrophysiology study and radiofrequency ablation.

Results: The 154 patients (age: 39.1 ± 17.2 years, body mass index: 24.3 ± 5.2 kg/m2, waist/hip ratio: 0.88 ± 5.2, systolic blood pressure: 128.3 ± 22.4 mmHg, diastolic blood pressure: 75.30 ± 9.0 mmHg, resting heart rate: 76.10 ± 8.2 beat/minute) with tachycardia (89 women, 65 men) were ablated. Procedure and fluoroscopy times were 57.5 ± 19.0 and 14.4 ± 4.1 minute respectively. The mean follow up period was 10.2 ± 4.3 months. During follow up period three patients with atrioventricular nodal reentrant tachycardia, two patients with atrioventricular reentrant tachycardia, one patient with right ventricular outflow tract tachycardia and one patient with atrial fibrillation had recurrence.

Conclusion: The transvenous radiofrequency ablation therapy is a safe and effective approach for the treatment of tachyarrhythmia under experienced hands.

Key Words: Catheter ablation, radiofrequency; ablation techniques; arrhythmias, cardiac.

Received: 12.11.2012 Accepted: 15.11.2012

Correspondence

Dr. Ahmet Çağrı Aykan

Ahi Evren Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi

Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Trabzon-Türkiye

e-posta: ahmetaykan@yahoo.com

Transvenous Radiofrequency Ablation Therapy in the Treatment of Arrhythmias: A Single Center Experience

Aritmilerin Tedavisinde Transvenöz Radyofrekans Ablasyon Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi

Transvenous Radiofrequency Ablation Therapy in the Treatment of Arrhythmias:
A Single Center Experience

Tayyar Gökdeniz1, Ahmet Çağrı Aykan1, Mustafa Yıldız2, Şükrü Çelik1


1 Department of Cardiology, Ahi Evren Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital,

Trabzon, Turkey

1 Ahi Evren Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Trabzon, Türkiye

2 Department of Cardiology, Kosuyolu Heart Center, Kartal, Istanbul, Turkey

2 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Giriş: Radyofrekans ablasyon taşiaritmilerin tedavisinde etkin bir yöntemdir. Bizler bu çalışmada taşikardilerin tedavisinde radyofrekans kateter ablasyonunun sonuçlarını araştırdık.

Hastalar ve Yöntem: Aralık 2010 ile Ocak 2012 tarihleri arasında invaziv elektrofizyolojik girişim ve radyofrekans kateter ablasyonu yapılan ardışık semptomatik olan ve ilaç tedavisine dirençli atriyoventriküler nodal reentrant taşikardili 114 hasta, atriyoventriküler reentrant taşikardili (AVRT) 17 hasta (beş Wolf Parkinson White sendrom), atriyal taşikardili sekiz hasta, atriyal flattırlı yedi hasta, sağ ventrikül çıkış yolu kaynaklı taşikardisi olan beş hasta ve atriyal fibrilasyonu olan üç hasta çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Taşikardisi olan 154 hastaya ablasyon tedavisi uygulandı (yaş: 39.1 ± 17.2 yıl, beden kitle indeksi: 24.3 ± 5.2 kg/m2, bel/kalça oranı: 0.88 ± 5.2, sistolik kan basıncı: 128.3 ± 22.4 mmHg, diyastolik kan basıncı: 75.30 ± 9.0 mmHg, dinlenme kalp hızı: 76.10 ± 8.2 beat/dakika, 89 kadın 65 erkek). İşlem ve floroskopi süreleri sırasıyla 57.5 ± 19.0 ve 14.4 ± 4.1 dakikaydı. Ortalama takip süresi 10.2 ± 4.3 aydı. Takip süresince atriyoventriküler nodal reentrant taşikardili üç, atriyoventriküler reentrant taşikardili iki, sağ ventrikül çıkış yolu taşikardili bir ve atriyal fibrilasyonlu bir hastada rekürrens gelişti.

Sonuç: Transvenöz radyofrekans ablasyon tedavisi deneyimli ellerde taşiaritmilerin tedavisi için güvenli ve etkin bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Radyofrekans, ablasyon, aritmi.

Geliş Tarihi: 12.11.2012 Kabul Tarihi: 15.11.2012

ABSTRACT

Introduction: Radiofrequency ablation of tachyarrhythmia is effective in the treatment of tachycardia. In this study, we evaluated the results of radiofrequency catheter ablation of tachyarrhythmia.

Patients and Methods: From December 2010 to January 2012, 114 consecutive patients with symptomatic drug-resistant typical slow-fast atrioventricular nodal reentrant tachycardia, 17 patients with atrioventricular reentrant tachycardia (five Wolf Parkinson White syndrome), eight patients with atrial tachycardia, seven patients with atrial flutter, five patients with right ventricular outflow tract tachycardia and three patients with atrial fibrillation underwent an invasive electrophysiology study and radiofrequency ablation.

Results: The 154 patients (age: 39.1 ± 17.2 years, body mass index: 24.3 ± 5.2 kg/m2, waist/hip ratio: 0.88 ± 5.2, systolic blood pressure: 128.3 ± 22.4 mmHg, diastolic blood pressure: 75.30 ± 9.0 mmHg, resting heart rate: 76.10 ± 8.2 beat/minute) with tachycardia (89 women, 65 men) were ablated. Procedure and fluoroscopy times were 57.5 ± 19.0 and 14.4 ± 4.1 minute respectively. The mean follow up period was 10.2 ± 4.3 months. During follow up period three patients with atrioventricular nodal reentrant tachycardia, two patients with atrioventricular reentrant tachycardia, one patient with right ventricular outflow tract tachycardia and one patient with atrial fibrillation had recurrence.

Conclusion: The transvenous radiofrequency ablation therapy is a safe and effective approach for the treatment of tachyarrhythmia under experienced hands.

Key Words: Catheter ablation, radiofrequency; ablation techniques; arrhythmias, cardiac.

Received: 12.11.2012 Accepted: 15.11.2012

Yazışma Adresi/Correspondence

Dr. Ahmet Çağrı Aykan

Ahi Evren Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi

Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Trabzon-Türkiye

e-posta: ahmetaykan@yahoo.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index