Kosuyolu Heart J 2013;16(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2013;16(1):13-18 - doi: 10.5578/kkd.4154
Kalsiyum Dobesilatın Koroner Revaskülarizasyon için Safenektomi Uygulanan Hastalarda Yara İyileşmesine Erken ve Geç Dönem Etkileri

The Early and Late Effects of Calcium Dobesilate on Leg Wound Complications After Saphenous Vein Harvesting for Coronary Revascularization

Sevinç Bayer Erdoğan1, Murat Sargın2, Müge Taşdemir2, Ümmühan Nehir Tandoğan2,
Şebnem Albeyoğlu2, Serap Aykut Aka2


1 Department of Cardiovascular Surgery, Bitlis State Hospital, Bitlis, Turkey

2 Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and

Research Hospital, Istanbul, Turkey

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study was to determine effects of prophylactic use of calcium dobesilate on complications of saphenectomy after saphenous vein harvest for coronary artery bypass graft.

Materials and Methods: A total of consequtive 209 patients who underwent elective coronary artery bypass grafting were divided into two groups. Group 1 included 98 patients who received calcium dobesilate 2 x 500 mg for three months. Group 2 had 111 patients who did not recieve calcium dobesilate. Leg wound complications were analyzed in the postoperative first week, first and third month.

Results: The difference of diameter in the first and third month, the incidence of sellulitis in the first week and first month, and superficial wound infections in the first week were significantly lower in the group of patients treated with calcium dobesilate.

Conclusion: Our study showed that use of calcium dobesilate 2 x 500 mg during three months can decrease complications of saphenectomy after saphenous vein harvest in coronary artery bypass graft.

Key Words: Calcium dobesilate; complications; saphenous vein; coronary arter bypass.

Received: 13.08.2012 Accepted: 24.08.2012

Correspondence

Dr. Murat Sargın

Dr. Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği,

İstanbul-Türkiye

e-posta: muratsargin@gmail.com

Kalsiyum Dobesilatın Koroner Revaskülarizasyon için Safenektomi Uygulanan Hastalarda Yara İyileşmesine Erken ve Geç Dönem Etkileri

Kalsiyum Dobesilatın Koroner Revaskülarizasyon için Safenektomi Uygulanan Hastalarda
Yara İyileşmesine Erken ve Geç Dönem Etkileri

The Early and Late Effects of Calcium Dobesilate on Leg Wound Complications After Saphenous Vein Harvesting for Coronary Revascularization

Sevinç Bayer Erdoğan1, Murat Sargın2, Müge Taşdemir2, Ümmühan Nehir Tandoğan2,
Şebnem Albeyoğlu2, Serap Aykut Aka2


1 Bitlis Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Bitlis, Türkiye

1 Department of Cardiovascular Surgery, Bitlis State Hospital, Bitlis, Turkey

2 Dr. Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

2 Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and

Research Hospital, Istanbul, Turkey

ÖZET

Giriş: Bu çalışmanın amacı profilaktik olarak kullanılan kalsiyum dobesilatın koroner baypas grefti olarak safen ven kullanımı sonrası safenektomi komplikasyonlarını azaltmada etkili olup olmadığını göstermektir.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde akut koroner baypas grefti operasyonu yapılmış ardışık toplam 209 elektif koroner baypas olan hasta prospektif olarak taranarak iki gruba ayrıldı. Birinci grup, operasyonu gerçekleştiren ekipler tarafından rutin uygulama ile üç ay boyunca 2 x 500 mg/gün kalsiyum dobesilat verilen 98 hastadan, ikinci grupta ise herhangi bir şekilde operasyon sonrası kalsiyum dobesilat verilmeyen 111 hastadan oluştu. Bacakta gelişen dört potansiyel komplikasyon analiz edilerek birinci hafta, birinci ay ve üçüncü ay sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular: Bu çalışmada, koroner baypas ameliyatı için safenektomi yapılan hastalarımızda kalsiyum dobesilat kullanımının; birinci haftada yüzeyel ve debridman gerektiren yara yeri infeksiyonlarında, ilk hafta ve birinci ayda selülit gelişimini önlemede, birinci ay ve üçüncü ayda ödemi azaltmada etkili olduğu görülmüştür.

Sonuç: Koroner baypas operasyonu için greft olarak safen ven kullanılan hastalarda safenektomi komplikasyonları azalmak için üç ay süreyle kalsiyum dobesilat 2 x 500 mg/gün dozunda kullanımı önerilir.

Anahtar Kelimeler: Kalsiyum dobesilat, safenektomi komplikasyonları, koroner baypas grefti.

Geliş Tarihi: 13.08.2012 Kabul Tarihi: 24.08.2012

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study was to determine effects of prophylactic use of calcium dobesilate on complications of saphenectomy after saphenous vein harvest for coronary artery bypass graft.

Materials and Methods: A total of consequtive 209 patients who underwent elective coronary artery bypass grafting were divided into two groups. Group 1 included 98 patients who received calcium dobesilate 2 x 500 mg for three months. Group 2 had 111 patients who did not recieve calcium dobesilate. Leg wound complications were analyzed in the postoperative first week, first and third month.

Results: The difference of diameter in the first and third month, the incidence of sellulitis in the first week and first month, and superficial wound infections in the first week were significantly lower in the group of patients treated with calcium dobesilate.

Conclusion: Our study showed that use of calcium dobesilate 2 x 500 mg during three months can decrease complications of saphenectomy after saphenous vein harvest in coronary artery bypass graft.

Key Words: Calcium dobesilate; complications; saphenous vein; coronary arter bypass.

Received: 13.08.2012 Accepted: 24.08.2012

Yazışma Adresi/Correspondence

Dr. Murat Sargın

Dr. Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği,

İstanbul-Türkiye

e-posta: muratsargin@gmail.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index