Kosuyolu Heart J 2013;16(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2013;16(1):1-6 - doi: 10.5578/kkd.4603
Preoperative Red Cell Distribution Width as a Predictor of Mortality in Patients After Coronary Artery Bypass Grafting

Preoperative Red Cell Distribution Width as a Predictor of Mortality in Patients
After Coronary Artery Bypass Grafting

İrfan Taşoğlu1, Osman Turak2, Fırat Özcan2, Yunus Nazlı3, Ersin Kadiroğulları1, Murat Songur1,
Doğan Sert1, Metin Yılmaz1, Aslı Demir4, Alper Uzun5


1 Department of Cardiovascular Surgery, High Specialization Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2 Department of Cardiology, High Specialization Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

3 Department of Cardiovascular Surgery, Faculty of Medicine, Fatih University, Ankara, Turkey

4 Department of Anesthesiology, High Specialization Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

5 Department of Cardiovascular Surgery, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

ABSTRACT

Introduction: We hypothesized that the red cell distribution width (RDW) would predict the outcome of surgical revascularization of patients with coronary artery disease.

Materials and Methods: Ninety four patients with severe coronary artery disease who underwent coronary artery bypass grafting were included in this study. A total of 94 patients were divided into tertiles based on their preprocedural RDW (mean RDW: tertile 1, 12.68 ± 0.60; tertile 2: 13.64 ± 0.49; tertile 3, 16.47 ± 2.04).

Results: There were a total of 18 (19.1%) deaths over a mean follow-up of 51 months. Patients with a high RDW showed the highest mortality (34%) as compared to patients with medium (10%) and low RDW (13%). In multivariable regression modeling, RDW > 14.6 was a significant independent predictor of five year outcome in mortality.

Conclusion: In conclusion, elevated preprocedural RDW in patients undergoing coronary artery bypass grafting is associated with increased risk of long-term mortality.

Key Words: Coronary artery bypass grafting; mortality; morbidity; red cell distribution width.

Received: 23.11.2012 • Accepted: 08.12.2012

Correspondence

Dr. İrfan Taşoğlu

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas

Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

Ankara-Türkiye

e-posta: irfantasoglu@yahoo.com

Koroner Arter Baypas Cerrahisi Sonrasi Hastalarda Mortalite Belirteci Olarak
Preoperatif Kirmizi Küre Dagilim Hacmi

1 Ankara Türkiye Yüksek Ihtisas Egitim ve Arastirma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Klinigi,

Ankara, Türkiye

2 Ankara Türkiye Yüksek Ihtisas Egitim ve Arastirma Hastanesi, Kardiyoloji Klinigi, Ankara, Türkiye

3 Fatih Üniversitesi Tip Fakültesi, Arastirma ve Uygulama Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Klinigi,

Ankara, Türkiye

4 Ankara Türkiye Yüksek Ihtisas Egitim ve Arastirma Hastanesi, Anesteziyoloji Klinigi, Ankara, Türkiye

5 Ankara Egitim ve Arastirma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Klinigi, Ankara, Türkiye

ÖZET

Giris: Biz kirmizi küre dagilim hacmi (RDW)'nin koroner arter hastalarinda cerrahi revaskülarizasyon sonrasi sonuçlarda belirleyici oldugunu düsündük.

Gereç ve Yöntem: Ciddi koroner arter hastaligi olan koroner baypas cerrahisi geçirmis 94 hasta çalismaya dahil edildi. Toplam 94 hasta RDW degerlerine göre üç gruba ayrildi (mean RDW: tertile 1, 12.68 ± 0.60; tertile 2: 13.64 ± 0.49; tertile 3, 16.47 ± 2.04).

Bulgular: Ortalama 51 aylik takipte toplam 18 (%19.1) ölüm gözlendi. Yüksek RDW'li hastalar orta (%10) ve düsük (%13) RDW'li hastalara kiyasla yüksek mortalite gösterdi. Degiskenli regresyon analizinde RDW > 14.6 bes yillik sonuçlar için önemli bagimsiz risk faktörüdür.

Sonuç: Sonuç olarak, koroner baypas cerrahisi geçirmis hastalarin preoperatif yüksek RDW degeri artmis uzun dönem mortalite riski ile iliskilidir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter baypas; mortalite; morbidite; kirmizi küre dagilim hacmi.

Gelis Tarihi: 23.11.2012 Kabul Tarihi: 08.12.2012

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index