Kosuyolu Heart J 2007;11(1)
<< Back Print

The Role of Transoesophageal Echocardiography in the Diagnosis and
Management of Critically Ill Patients in the İntensive Care Unit

Banu Şahin Yıldız1, Murat İnnice2, Çetin Gül3, Alparslan Şahin4, Mustafa Yıldız5


1 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

3 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

4 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

5 Sakarya Üniversitesi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Anabilim Dalı

SUMMARY

Aim: Transesophageal echocardiogram is an alternative method to transthoracic echocardiogram. The advantage of this technique over transthoracic echocardiogram is usually clearer images, especially of structures that are difficult to view transthoracicly. In this study, we examined the role of transoesophageal echocardiography in the diagnosis and management of critically ill patients in the intensive care unit.

Methods: The study was performed on 20 consecutive critically ill intensive care unit patients (12 men and 8 women; mean age 47 years) in whom transthoracic echocardiography was inadequate. Before inserting the probe, mild to moderate sedation was made with iv midazolam to the patients.

Results: At the time of transesophageal echocardiography, 4 patients (%20) with prosthetic valve were being mechanically ventilated. Transesophageal echocardiography was performed without significant complications in all patients. The most frequent indications, in 13 (%65) patients, was prosthetic valvular thrombus including 10 patients with mitral and 3 patients with aortic prosthetic valve, in 5 (%25) patients was infective endocarditis,  and in 2 (%10) patients was aortic dissection.

Conclusions: Transesophageal echocardiography can be safely performed and has an important role in the diagnosis and management options of critically ill patients in the intensive care unit.

Key words: Transoesophageal echocardiography, critically ill patients, intensive care unit

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Mustafa Yıldız

Bayar Caddesi, Gülbahar Sokak,

Emniyet Sitesi, A Blok, A Kapısı, D: 6,

Kozyatağı, İstanbul

E-mail: mustafayilldiz@yahoo.com

Yoğun Bakım Ünitesindeki Kritik Hastaların Tanı ve Tedavisinde Transözofageal Ekokardiyografinin Rolü

The Role of Transoesophageal Echocardiography in the Diagnosis and
Management of Critically Ill Patients in the İntensive Care Unit

Banu Şahin Yıldız1, Murat İnnice2, Çetin Gül3, Alparslan Şahin4, Mustafa Yıldız5


1 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

3 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

4 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

5 Sakarya Üniversitesi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Anabilim Dalı

ÖZET

Amaç: Transözofageal ekokardiyografi, transtorasik ekokardiyografiye alternatif bir metoddur. Bu tekniğin transtorasik ekokardiyografiye üstünlüğü, özellikle transtorasik ekokardiyografi ile değerlendirilmesi zor olan yapıları daha net görüntülemesidir. Bu çalışmada yoğun bakım ünitesindeki kritik hastaların tanı ve tedavisinde transözofageal ekokardiyografinin rolünü araştırdık.

Metod: Çalışma, transtorasik ekokardiyografinin yetersiz olduğu ardışık 20 (12 erkek, 8 kadın; ortalama yaş 47,1±2,5 yıl) kritik yoğun bakım hastasında yapıldı. Probe yutturulmadan önce hafif-orta derecede sedasyon için hastalara iv midazolam yapıldı.

Bulgular: Transözofageal ekokardiyografi yapılan 4 (%20) hasta mekanik ventilatöre bağlı protez kapak hastasıydı. Transözofageal ekokardiyografi önemli bir komplikasyon olmaksızın gerçekleştirildi. En sık endikasyonlar, 13 (%65) hastada protez kapak trombüsü (10 mitral kapak, 3 aortik protez kapak), 5 (%25) hastada infektif endokardit ve 2 (%10) hastada aortik diseksiyondu.

Sonuç: Transözofageal ekokardiyografi, yoğun bakımdaki kritik hastaların tanı ve tedavi seçimlerinde önemli bir rol oynar ve güvenle uygulanabilir.

Anahtar kelimeler: Transözofageal ekokardiyografi, kritik hastalar, yoğun bakım ünitesi

SUMMARY

Aim: Transesophageal echocardiogram is an alternative method to transthoracic echocardiogram. The advantage of this technique over transthoracic echocardiogram is usually clearer images, especially of structures that are difficult to view transthoracicly. In this study, we examined the role of transoesophageal echocardiography in the diagnosis and management of critically ill patients in the intensive care unit.

Methods: The study was performed on 20 consecutive critically ill intensive care unit patients (12 men and 8 women; mean age 47 years) in whom transthoracic echocardiography was inadequate. Before inserting the probe, mild to moderate sedation was made with iv midazolam to the patients.

Results: At the time of transesophageal echocardiography, 4 patients (%20) with prosthetic valve were being mechanically ventilated. Transesophageal echocardiography was performed without significant complications in all patients. The most frequent indications, in 13 (%65) patients, was prosthetic valvular thrombus including 10 patients with mitral and 3 patients with aortic prosthetic valve, in 5 (%25) patients was infective endocarditis,  and in 2 (%10) patients was aortic dissection.

Conclusions: Transesophageal echocardiography can be safely performed and has an important role in the diagnosis and management options of critically ill patients in the intensive care unit.

Key words: Transoesophageal echocardiography, critically ill patients, intensive care unit

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Mustafa Yıldız

Bayar Caddesi, Gülbahar Sokak,

Emniyet Sitesi, A Blok, A Kapısı, D: 6,

Kozyatağı, İstanbul

E-mail: mustafayilldiz@yahoo.com

[ PDF ]
<< Back Print
index