Kosuyolu Heart J 2007;11(1)
<< Back Print
Heparin induced thrombocytopenia (HIT) may be a fatal complication of heparin administration

Intensive Care, Heart Failure and Melatonin

Mustafa YILDIZ


Sakarya Üniversitesi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Plc

SUMMARY

Melatonin (5-methoxy-N-acetyltryptamine) is a neurohormone that is produced in the pineal gland mainly during the night by stimulation of beta-1- and alpha-1-adrenergic receptors, and it affects a variety of heart functions including cardiac rhythms, arterial blood pressure and heart rate. Some studies suggest that melatonin may have utility in the treatment of several cardiovascular conditions such as advanced heart failure. Melatonin has been shown to be highly effective in limiting abnormal cardiac physiology and the loss of critical heart tissue resulting from ischemia/reperfusion injury. It may also be useful in reducing cardiac hypertrophy in some situations and thereby limiting the frequency of heart failure. Taken together, the findings from this studies may support the consideration of melatonin as a cardioprotective agent at the intensive care patients with advanced heart failure.

Key Words: Melatonin, kalp yetmezliği, intensive care

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yıldız

Bayar Caddesi, Gülbahar Sokak,

Emniyet Sitesi, A Blok, A Kapısı, D: 6,

Kozyatağı, İstanbul

E-mail: mustafayilldiz@yahoo.com

Heparin induced thrombocytopenia (HIT) may be a fatal complication of heparin administration

Yoğun Bakım, Kalp Yetmezliği ve Melatonin

Intensive Care, Heart Failure and Melatonin

Mustafa YILDIZ


Sakarya Üniversitesi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Plc

ÖZET

Epifiz bezinde, beta-1 ve alfa-1 adrenerjik reseptör stimülasyonu ile, özellikle gece boyunca sentez edilen bir nörohormon olan  melatonin (5-methoxy-N-acetyltryptamine) kalp ritmi, arteriyel kan basıncı ve kalp hızı gibi değişik kalp fonksiyonlarını etkiler. Bazı çalışmalar, ileri kalp yetmezlikli hastalar gibi değişik kardiyovasküler durumların tedavisinde melatoninin faydalı olabileceğini belirtmektedir. Melatonin’in iskemi/reperfüzyon hasarı sonucu oluşan kritik kalp dokusu kaybı ve anormal kardiyak fizyolojiyi yüksek etkinlikle sınırlayabileceği gösterilmiştir. Ayrıca, bazı durumlarda kardiyak hipertrofiyi gerileterek kalp yetmezliği sıklığını azaltabilir. Mevcut çalışma bulguları, ileri kalp yetmezlikli yoğun bakım hastalarında melatoninin kardiyoprotektif bir ajan olduğunu destekler nitelikte olabilir.

Anahtar Kelimeler: Melatonin, heart failure, yoğun bakım

SUMMARY

Melatonin (5-methoxy-N-acetyltryptamine) is a neurohormone that is produced in the pineal gland mainly during the night by stimulation of beta-1- and alpha-1-adrenergic receptors, and it affects a variety of heart functions including cardiac rhythms, arterial blood pressure and heart rate. Some studies suggest that melatonin may have utility in the treatment of several cardiovascular conditions such as advanced heart failure. Melatonin has been shown to be highly effective in limiting abnormal cardiac physiology and the loss of critical heart tissue resulting from ischemia/reperfusion injury. It may also be useful in reducing cardiac hypertrophy in some situations and thereby limiting the frequency of heart failure. Taken together, the findings from this studies may support the consideration of melatonin as a cardioprotective agent at the intensive care patients with advanced heart failure.

Key Words: Melatonin, kalp yetmezliği, intensive care

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yıldız

Bayar Caddesi, Gülbahar Sokak,

Emniyet Sitesi, A Blok, A Kapısı, D: 6,

Kozyatağı, İstanbul

E-mail: mustafayilldiz@yahoo.com

[ PDF ]
<< Back Print
index