Kosuyolu Heart J 2007;11(1)
<< Back Print
Heparin induced thrombocytopenia (HIT) may be a fatal complication of heparin administration

Causes of Cardiac Death With Young Athletes That Received to İntensive Care Unit Because of
Sudden Death After Resuscitation

Mustafa YILDIZ


Sakarya Üniversitesi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Plc

SUMMARY

Young competitive athletes are individuals under 35 years who participate in an organized team or individual sport that requires regular exercise and competition. The sudden cardiac death of a young athlete is the most tragic event in sports. Most young athletes who die suddenly have undiagnosed structural cardiac disease. Although atherosclerotic coronary artery disease is the most common cause of sudden cardiac death >35 years, younger competitive athletes have a wide range of cardiovascular causes including congenital and genetic disorders. The most common causes are hypertrophic cardiomyopathy, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy and congenital coronary artery anomalies. The young athletes that received to intensive care unit because of sudden death after resuscitation must think this causes. The equipment and nursing must be perfect in this intensive care units.

Key Words: Sudden cardiac death, young athlete, intensive care unit

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yıldız

Bayar Caddesi, Gülbahar Sokak,

Emniyet Sitesi, A Blok, A Kapısı, D: 6,

Kozyatağı, İstanbul

E-mail: mustafayilldiz@yahoo.com

Heparin induced thrombocytopenia (HIT) may be a fatal complication of heparin administration

Ani Ölüm Nedeni ile Resüsite Edilip Yoğun Bakıma Alınmış Genç Sporcularda Kardiyak Ölüm Sebepleri

Causes of Cardiac Death With Young Athletes That Received to İntensive Care Unit Because of
Sudden Death After Resuscitation

Mustafa YILDIZ


Sakarya Üniversitesi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Plc

ÖZET

Düzenli antrenman ve yarışma gerektiren takım ya da bireysel sporlarda oynayan, 35 yaş altı sporcular genç sporcu olarak tanımlanır. Spor sırasında genç bir atlette ani kardiyak ölüm çok trajik bir olaydır ve ani kardiyak ölüm gerçekleşmiş birçok sporcunun genelde tanı almamış yapısal bir kalp hastalığı vardır. Otuzbeş yaş üstü sporcularda ani kardiyak ölümün en sık nedeni aterosklerotik kalp hastalığı iken; genç sporcularda kardiyovasküler nedenler doğumsal ve kalıtsal kalp hastalıkları gibi geniş bir yelpazeyi kapsar. Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati, aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi ve doğumsal koroner arter anomalileri en sık sebeplerdir. Ani ölüm nedeni ile resüsite edilip yoğun bakıma alınmış genç sporcularda bu sebepler mutlaka düşünülmelidir. Bu yoğun bakımlarda ekipman ve bakım mükemmel olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ani kardiyak ölüm, genç sporcu, yoğun bakım ünitesi

SUMMARY

Young competitive athletes are individuals under 35 years who participate in an organized team or individual sport that requires regular exercise and competition. The sudden cardiac death of a young athlete is the most tragic event in sports. Most young athletes who die suddenly have undiagnosed structural cardiac disease. Although atherosclerotic coronary artery disease is the most common cause of sudden cardiac death >35 years, younger competitive athletes have a wide range of cardiovascular causes including congenital and genetic disorders. The most common causes are hypertrophic cardiomyopathy, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy and congenital coronary artery anomalies. The young athletes that received to intensive care unit because of sudden death after resuscitation must think this causes. The equipment and nursing must be perfect in this intensive care units.

Key Words: Sudden cardiac death, young athlete, intensive care unit

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yıldız

Bayar Caddesi, Gülbahar Sokak,

Emniyet Sitesi, A Blok, A Kapısı, D: 6,

Kozyatağı, İstanbul

E-mail: mustafayilldiz@yahoo.com

[ PDF ]
<< Back Print
index