Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.26296

An Unexpected Cause of Hepatotoxicity and Myopathy in A Patient With Coronary Artery Disease:
It Is Not Statin

Gamze Babur Güler1, Ekrem Güler1, Gültekin Günhan Demir1, Hacı Murat Güneş1, Zeynep Işıl Uğurad2, Öykü Önal Musallar3


1 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2 Istinye Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye

3 Istanbul Medipol Üniversitesi Tıp Faültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Sertraline is a selective serotonin reuptake inhibitor proven to be safe and effective for the treatment of depression in patients with coronary artery disease. Although nausea, diarrhea and dyspepsia are common adverse effects, less frequent reactions such as maculopathy, hepatotoxicity, rhabdomyolysis have also been reported. In patients receiving multi-drugs for co-morbid conditions (heart failure, coronary artery disease etc.) these side effects can be underdiagnosed. In this report, we present a patient with coronary artery disease and elevated liver function tests and skeletal muscle enzymes who had multiple admissions and prolonged follow-up in the emergency room due to elevated creatine kinase and creatine kinase-MB levels which delayed his appropriate management including discontinuation of sertraline instead of statin.

Keywords: Coronary artery disease, hepatotoxicity, myopathy, sertraline.

Koroner Arter Hastalığı Olan Bir Hastada Beklenmedik Bir Hepatotoksisite ve Miyopati Nedeni: Statin Değil

Gamze Babur Güler1, Ekrem Güler1, Gültekin Günhan Demir1, Hacı Murat Güneş1, Zeynep Işıl Uğurad2, Öykü Önal Musallar3


1 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2 Istinye Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye

3 Istanbul Medipol Üniversitesi Tıp Faültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Sertralin koroner arter hastalığına eşlik eden depresyon durumlarında etkinliğini ve güvenirliliğini kanıtlamış bir selektif serotonin gerialım inhibitördür. Sık görülen yan etkileri yanında (bulantı, ishal, dispepsi) daha nadir görülen (makulopati, hepatotoksisite, rabdomiyoliz) gibi yan etkileri de bildirilmiştir. Çoklu ilaç kullanımının sık olduğu hastalarda (kalp yetersizliği, koroner arter hastalığı gibi ) depresyon tedavisinde sertralin kullanımına bağlı yan etkiler gözden kaçabilmektedir. Biz karaciğer fonksiyon testleri ve kas enzimleri yükselmiş bir koroner arter hastasında sertralinin; statinlerden sonra etyolojık ajan olarak değerlendirildiği ve bu surede kreatin kinaz, kreatin kinaz-MB yüksekliği nedeniyle uzamış acil servis takipleri olan bir vakayı sunuyoruz

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, hepatotoksisite, miyopati, sertralin.

Geliş Tarihi: 02.04.2016 - Kabul Tarihi: 12.04.2016

Yrd. Doç. Dr. Gamze Babur Güler

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Kardiyoloji Anabilim Dalı,

İstanbul, Türkiye

E-mail: gamzebabur@hotmail.com

[ PDF ]
<< Back Print
index