Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.25291

Cardiac Resynchronisation Therapy After Percutaneous Valve Repair in
Functional Mitral Regurgitation Management

Tolga Çimen1, Tolga Han Efe1, Hamza Sunman1, Lale Dinç Asarcıklı1, Ekrem Yeter1


1 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

ABSTRACT

Functional mitral regurgitation (FMR) and left ventricular dyssynchrony may coexist in most heart failure patients with reduced ejection fraction. In this case, percutaneous treatment of mitral regurgitation is a promising alternative for patients with FMR who are not appropriate for surgery and are not responding to optimal medical therapy and cardiac resynchronization therapy (CRT). Carillon™ is a percutaneous mitral annuloplasty system and its effect on the pre-implanted pacemaker lead in coronary sinus causes worries to arise. There are no sufficient data relating to the efficacy of implementing the Carillon system as a first-step treatment method in FMR patients who are suitable for percutaneous mitral annuloplasty and have CRT indications. This paper presents the administration of CRT to a case who previously underwent annuloplasty with Carillon system.

Keywords: Mitral regurgitation, Percutaneous mitral annuloplasty, Cardiac resynchronisation therapy.

Fonksiyonel Mitral Yetersizliği Tedavisinde Perkütan Kapak Tamiri Sonrası
Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi

Tolga Çimen1, Tolga Han Efe1, Hamza Sunman1, Lale Dinç Asarcıklı1, Ekrem Yeter1


1 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

ÖZET

Foksiyonel mitral regürjitasyon (FMR) ve sol ventriküler dissenkroni birçok düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastasında birlikte bulunabilir. Bu durumda, mitral yetersizliğinin perkütan tedavisi optimal medikal ve kardiyak resenkronizasyon (CRT) tedavisine cevap vermeyen ve cerrahiye uygun olmayan hastalarda umut vaad eden bir alternatif oluşturmaktadır. Carillon bir perkütan mitral annüloplasti sistemidir ve koroner sinüsteki önceden implante edilmiş sol ventrikül elektrodları üzerine etkisi endişe oluşturmaktadır. Perkütan mitral annüloplastiye uygun ve CRT endikasyonu olan FMR'li hastalarda hastalarda Carillon sisteminin birinci basamak tedavi olarak uygulanmasının etkinliği ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Bu yazıda daha önce Carillon ile annüloplasti yapılan bir vakaya CRT tedavisi uygulanışı sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mitral yetersizliği, Perkütan mitral annüloplasti, Kardiyak senkronizasyon tedavisi.

Geliş Tarihi: 16.03.2016 - Kabul Tarihi: 08.04.2016

Uzm. Dr. Tolga Çimen

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve

Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği,

Ankara, Türkiye

E-mail: drtolgacim@hotmail.com

[ PDF ]
<< Back Print
index