Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.24152

How To Change Ceruloplasmin Levels In Heart Disease

Hatice Sezen1, Yusuf Sezen2


1 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

2 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

ABSTRACT

Ceruloplasmin (CP) is a blue serum protein found in human serum that carries approximately 95% of the total circulating copper (Cu) in healthy individuals. The relationship of CP with OS, inflammation, and DNA damage is known. Oxidative stress (OS), inflammation and DNA damage are the main underlying causes of atherosclerotic heart disease also. Many studies indicated a close association between high serum CP and several types of heart disease. However, the levels of CP were still unknown in many heart diseases. To gather the studies of CP in heart disease and prepare the ground for new studies for researchers, we designed this review.

Keywords: Ceruloplasmin, oxidative stress, heart disease.

Halp Hastalıklarında Seruloplazmin Değerleri Nasıl Değişir

Hatice Sezen1, Yusuf Sezen2


1 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

2 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

ÖZET

Kanda yaygın olarak bulunan ve mavi protein olarak adlandırılan ceruloplazmin (CP) sağlıklı kişilerde kanda bakırın % 95'ini taşır. Oksidatif stres, inflamasyon ve DNA hasarı ile ilişkisinin varlığı bilinmektedir. Oksidatif stres, inflamasyon ve DNA hasarı, başta koroner arter hastalığı olmak üzere pek çok kalp hastalığı etiyolojisinde de suçlanmaktadır. Çok sayıda çalışma kalp hastalıklarında CP'nin yerini ortaya koymuştur. Ancak çoğu kalp hastalığında halen CP seviyelerinin nasıl değiştiği bilinmemektedir. Literatürdeki CP ile yapılmış kalp hastalıklarındaki çalışmaları bir araya getirmek ve yapılacak yeni çalışmalara zemin hazırlamak için bu derlemeyi yaptık.

Anahtar Kelimeler: Seruloplazmin, oksidatif stres, kalp hastalıkları.

Geliş Tarihi: 12.03.2016 - Kabul Tarihi: 06.04.2016

Yrd. Doç. Dr. Hatice Sezen

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Biyokimya Anabilim Dalı,

Şanlıurfa, Türkiye

E-mail: haticesezen27@mynet.com

[ PDF ]
<< Back Print
index