Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.24176

Successful Surgical Pulmonary Embolectomy In Patient Who Has Massive
Pulmonary Embolism With Multi-thrombogenic Risk Factor - A Case Report

Hakan Fotbolcu1, Erhan Kaya2, Yeşim Demirel Barut3, Ömer Işık2, Cevat Yakut2


1 Pendik Bölge Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2 Pendik Bölge Hastanesi, Kardiyovaskuler Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

3 Pendik Bölge Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

We report a 36-year old woman who suffered from an massive pulmonary embolism with multi-thrombogenic risk factor. Patient was treated successfully with pulmonary embolectomy. Our report reinforces the value of early diagnosis in the presence of a high clinical suspicion of pulmonary embolism. Furthermore, surgical pulmonary embolectomy remains one of the most effective treatment methods.

Keywords: Massive Pulmonary Embolism, Multi-Thrombogenic Risk Faktor, Surgical Pulmonary Embolectomy

Çoklu Trombojenik Risk Faktörüne Sahip Masif Pulmoner Emboli Vakasının Başarılı Bir Şekilde
Cerrahi Pulmoner Embolektomi ile Tedavisi) - Olgu Sunumu

Hakan Fotbolcu1, Erhan Kaya2, Yeşim Demirel Barut3, Ömer Işık2, Cevat Yakut2


1 Pendik Bölge Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2 Pendik Bölge Hastanesi, Kardiyovaskuler Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

3 Pendik Bölge Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

ÖZET

36 yaşında, çoklu trombojenik risk faktörüne sahip ve masif pulmoner emboli tablosu ile başvuran hastanın pulmoner embolektomi ile başarılı bir şekilde tedavi edilişini sunuyoruz. Vakamız pulmoner emboli de erken tanının önemini belirtmektedir. Ayrıca, cerrahi pulmoner embolektomi nin en etkin tedavi yöntemlerinden biri olduğunu vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Masif Pulmoner Embolizm, Çoklu Trombojenik Risk Faktörü, Cerrahi Pulmoner Embolektomi

Geliş Tarihi: 01.01.2016 • Kabul Tarihi: 16.03.2016

[ PDF ]
<< Back Print
index