Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.10407

Successful Catheter Cryoablation for Atrial Fibrillation In Patients With
Permanent Cardiac Pace-maker Implants

Hacı Murat Güneş1, Gamze Babur Güler1, Gültekin Günhan Demir1, Fethi Kılıçaslan1


1 İstanbul Medipol Üniversitesi, Kardiyoloji, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

In daily practice, several methods including electrocardiography, 24-hour Holter ECG monitoring or event recorders are frequently used for diagnosis and follow-up of patients with atrial fibrillation (AF). Although these tests provide crucial information, they may be insufficient in selected cases. In this case, we utilized intracardiac electrocardiogram recordings for both diagnosis of AF and detection of AF recurrence in a patient with permanent pace-maker who underwent AF ablation due to symptomatic and asymptomatic paroxysmal AF episodes. Since patients with permanent pace-maker implants have continuous monitoring via intracardiac recordings, we believe that it is the most definite method for both diagnosis and monitoring of treatment success.

Keywords: Atrial fibrillation ablation, intracardiac recordings.

Kalıcı Kalp Pili İmplantı Olan Atriyal Fibrilasyonlu Hastada Başarılı Kateter Kriyoablasyon

Hacı Murat Güneş1, Gamze Babur Güler1, Gültekin Günhan Demir1, Fethi Kılıçaslan1


1 İstanbul Medipol Üniversitesi, Kardiyoloji, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Günlük pratikte hastalarda atriyal fibrilasyon ataklarının tanı ve takibinde sıklıkla elektrokardiyografi, ritim holter ve olay kaydedici kullanılmaktadır. Bu testler önemli bilgi sağlasa da yetersiz kaldıkları vakalar olabilmektedir. Biz vakamızda daha önce kalıcı kalp pili implante edilmiş, semptomatik ve asemptomatik atrial fibrilasyon atakları olan hastanın tanısının koyulmasında ve atrial fibrilasyon ablasyonu sonrası rekürrensin takibinde kalp içi kayıtlardan faydalandık. Kalıcı kalp pili olan hastalarda, intrakardiyak kayıtlarla devamlı takip sağladığından, hem tanı koymada hem de tedavi başarısını belirlemede kullanılabilecek en kesin yöntem olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Atrial fibrilasyon ablasyonu, intrakardiyak kayıtlar.

Geliş Tarihi: 19.10.2015 - Kabul Tarihi: 04.02.2016

[ PDF ]
<< Back Print
index