Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.67392

Epicardial Cardioverter-defibrillator Implantation Concomitant
With Coronary Artery Bypass In Low Ejection Fraction Patients

A. Barış Durukan1, Ahmet Ünlü1, Ali Cevat Tanalp2


1 Medical Park Hospital, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Uşak, Türkiye

2 Medical Park Hospital, Kardiyoloji Kliniği, Uşak, Türkiye

ABSTRACT

Patients with severe left ventricular failure are directed to surgical revascularization due to improved survival and functional status postoperatively. However, if unlikely to have an ejection fraction > 35% postoperatively, patients are still at increased risk for sudden cardiac death due to malignant arrhythmias. We documented our results on patients with an ejection fraction of < 35% who are concomitantly implanted cardioverter-defibrillator with surgical revascularization. We believe that simultaneous surgery is advantageous in terms of preventing sudden cardiac death in early postoperative period and lacks a necessity for the second intervention.

Keywords: Heart failure;coronary artery bypass;defibrillators, implantable;death, sudden, cardiac;

Düşük Ejesiyon Fraksiyonlu Hastalarda Koroner Baypas Cerrahisi ile
Eşzamanlı Epikardial Cardioverter-defibrilatör İmplantasyonu

ÖZET

Ciddi sol ventrikül disfonksiyonu olan hastalar postoperatif artmış yaşam süresi ve düzelmiş fonksiyonel durum sebebiyle cerrahi revaskülarizasyona yönlendirilmektedir. Ancak, eğer postoperatif ejeksiyon fraksyonu > %35 olacak gibi değilse, hastalar halen malign aritmiler sebebiyle ani kardiyak ölüm için risk altındadır. Biz burada ejeksiyon fraksiyonu <%35 olan, cerrahi revaskülarizasyon ile eşzamanlı cardioverter-defibrilatör implantasyonu yapılan hasta sonuçlarımızı dökümante ettik. Biz bu hastalarda erken postoperatif dönemde ani kardiyak ölümün önlenmesi ve ikinci girişime ihtiyaç olmaması sebebiyle simültane cerrahinin avantajlı olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetmezliği; koroner arter baypas; implante edilebilir defibrilatör; ani kardiyak ölüm

Geliş Tarihi: 03.08.2018 - Kabul Tarihi: 08.09.2018

[ PDF ]
<< Back Print
index