Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.66257

Preventing Mechanic Complications of
Median Sternotomy Using Venous Cannula Line

Serkan Ketenciler1, Kamil Boyacıoğlu1, İlknur Akdemir1, Nihan Kayalar2


1 İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

2 İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Mechanical complications of median sternotomy such as sternal dehiscence, fractures and mediastinitis, may cause significant morbidity and mortality in cardiac surgical patients. Many diffrent and novel tecniques or devices and corsets are utilized to reinforce the sternum stabilization.  These tecniques are used at end of the surgery or during postoperative period; but the aim of our simple method is the protection of the sternum during surgery in order to reduce complication rates.

Key words: Median sternotomy, surgery, complication, sternum.

Venöz Kanül Hattı Kullanılarak
Medyan Sternotominin Mekanik Komplikasyonalrınin Engellenmesi

Serkan Ketenciler1, Kamil Boyacıoğlu1, İlknur Akdemir1, Nihan Kayalar2


1 İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

2 İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Sternal dehisens, kırık, mediastinit gibi medyan sternotominin yol açabileceği mekanik komplikasyonlar kardiyak cerrahi hastalarında önemli derecede morbidite ve mortaliteye sebep olabilirler. Pek çok farklı ve yeni teknikler veya cihazlar ve korseler sternum stabilizasyonunu desteklemek için kullanılırlar. Bu teknikler operasyonun sonunda veya postoperatif dönemde kullanılır; ama bizim basit yöntemimizin amacı sternumu operasyon süresince koruyarak komplikasyon görülme oranlarını azaltmaktır.

Anahtar sözcükler: Medyan sternotomi, cerrahi, komplikasyon, sternum.

Geliş Tarihi: 23.10.2017 - Kabul Tarihi: 11.12.2017

[ PDF ]
<< Back Print
index