Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.66206

Principles and Techniques of the Three Dimensional Electroanatomic Cardiac Mapping Approach
to the Treatment of the Intractable Atrial Macroreentrant Tachycardia Ablations

Mustafa Yıldız, Gözde Mümin, Doğaç Oksen, Sinan Oral


İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Challenging and intractable macroreentrant atrial tachycardias mostly ocur after cardiac surgeries and the response of such arrhythmias to conventional treatments is poor. Also, arrhytmias that previously underwent unsuccessful ablations are compulsive arrhytmias. This study represents our approach for the ablation of the challenging atrial macroreentrant tachycardias.

Materials and Method: Five consecutive patients with atrial flutter and previous history of cardiac surgery and/or radiofrequency ablation were enrolled to this study. The focal of the clinical arrhythmia was defined in the CARTO® and Columbus™ map and the critical isthmus targeted for ablation. Radiofrequency ablation was performed till the arrhythmia stopped or until a change in cycle length or activation wave front were seen.

Results: All of the complex atrial macroreentrant tachycardias were arised from the right atrium. Overall cases were successfully mapped and ablated. Non of them had recurrence after 6 months of follow-up. The mean (±SD) procedure time was 49.0 ± 22.4 minutes. Three dimensional electroanatomic cardiac mapping technologies including CARTO and Columbus™ are the highly effective methods of the revealing atrial arrhytmias and facilitating ablation of the scar related potential circuits.

Conclusion: This study highlights success and usefulness of three dimensional electroanatomic cardiac mapping in complex atrial macroreentrant tachycardia ablations.

Keywords: Cardiac mapping, three dimensional technology, complex atrial macroreentrant tachycardias.

Üç Boyutlu Elektroanatomik Kardiyak Haritalama ile Zor ve Tedaviye Dirençli
Atriyal Macroreentran Taşıkardi Ablasyonlarına Yaklaşım Prensipleri ve Teknikleri

Mustafa Yıldız, Gözde Mümin, Doğaç Oksen, Sinan Oral


İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Giriş: Zorlu ve dirençli makroreentran atriyal taşıkardiler çoğunlukla kardiyak cerrahi sonrası oluşur ve konvansiyonel tedaviye verdikleri yanıt zayıftır. Ayrıca, daha önceden başarısız ablasyon geçiren hastaların tedaviye yanıtları daha dirençlidir. Bu çalışma ile zorlu atriyal makroreentran taşıkardilere yaklaşımımızı paylaştık.

Hastalar ve Metod: Daha önceden kardiyak cerrahi geçiren ve/veya radyofrekans ablasyon geçirmiş olan 5 atrial flutter hastası çalışmaya dahil edildi. Klinik olarak izlenen aritmi odağı CARTO® ve Columbus™ haritalama yöntemi ile istmus işaretlenerek belirlendi. Aritmi sonlanana kadar veya sikus uzunluğunda veya aktivasyon dalga boyunda değişiklik elde edilene kadar radyofrekans enerji uygulandı.

Bulgular: Tüm kompleks atriyal makroreentran taşikardiler sağ atriyumdan orjin alıyordu. Tüm olgular başarılı bir şekilde haritalandı ve ablasyon işlemi uygulandı Başarılı ablasyon uygulanan hastalarda 6 aylık takip süresince rekürrens izlenmedi. Ortalama işlem süresi (±SS) 49.0 ± 22.4 dakikadır. Atriyuma CARTO ve Columbus™ üç boyutlu elektroanatomik kardiyak haritalama teknolojileri kullanılarak tüm potansiyel devrelerin başarılı ablasyonu skar ilişkili makroreentran atriyal taşıkardilerin ablasyonunda yüksek oranda etkili bir metodtur.

Sonuç: Bu çalışma, kompleks makroreentran atriyal taşıkardilerin ablasyonunda, üç boyutlu elektroanatomik kardiyak haritalamanın başarısını ve kullanışlılığını vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak haritalama, üç boyutlu teknoloji, kompleks atriyal makroreentran taşikardiler.

Geliş Tarihi: 03.12.2017 - Kabul Tarihi: 11.12.2017

[ PDF ]
<< Back Print
index