Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.63938

Safety and Efficacy Outcomes of Bioresorbable Scaffolds in Long Segment Coronary Lesions

Hacı Murat Güneş1, Tayyar Gökdeniz1, İbrahim Oğuz Karaca1, Gültekin Günhan Demir1,
Filiz Kızılırmak1, Ekrem Güler1, Gamze Babur Güler1, Mehmet Onur Omaygenç1,
Umeyir Savur1, Ersin İbişoğlu1, Bilal Boztosun1


1 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: There is limited knowledge about the use of bioresorbable scaffolds (BRS) in long segment coronary artery lesions. We aimed to evaluate the clinical outcomes of BRS-BRS and Drug eluting stents(DES)-BRS overlapping applications

Materials and Method: Cross-sectional, single-center study between 2013 and 2016 enrolled 97 patients and 100 lesions shedulded for BRS placement in long segment lesions (>28 mm). BRS-BRS overlap was performed in 30 patients and 30 lesions, DES-BRS overlap was performed in 67 patients and 70 lesions. Acute procedural success and MACE( death, stent thrombosis, target lesion reintervention) were assessed.

Results: Acute procedural success was 97.1%in overall group. MACE was observed in 6 patients (6.2%) in the entire group, 4 (%5.9) in the DES-BRS group and 2(6.6%) in the BRS-BRS group.

Conclusion: BRS use might be a safe and effective option for the treatment of long segment lesions. Both BRS-BRS overlap and BRS-DES overlap may be performed with short overlap segment.

Keywords: Bioresorbable scaffolds, overlapping, hybrid strategy.

Uzun Segment Koroner Lezyonlarda Biyoeriyebilen Stentlerin Güvenlik ve Etkinlik Sonlanımları

Hacı Murat Güneş1, Tayyar Gökdeniz1, İbrahim Oğuz Karaca1, Gültekin Günhan Demir1,
Filiz Kızılırmak1, Ekrem Güler1, Gamze Babur Güler1, Mehmet Onur Omaygenç1,
Umeyir Savur1, Ersin İbişoğlu1, Bilal Boztosun1


1 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Giriş: Uzun segment lezyonlarda Biyoeriyebilen stentlerin (BRS) kullanımı ile ilgili sınırlı bilgimiz olduğundan hem BRS- BRS hem de İlaç salınımlı metal stent (DES)-BRS overlap uygulanan hastaların klinik sonuçlarını değerlendirmeyi planladık.

Hastalar ve Metod: Tek merkezli, kesitsel planlanan; ocak 2013-haziran 2016 tarihleri arasında uzun segment lezyonlara (>28 mm) BRS yerleştirilmesi planlanan 97 hasta ve 100 lezyon çalışmaya alındı. 30 hasta ve 30 lezyonda BRS-BRS overlap uygulanırken , 67 hasta 70 lezyona DES-BRS overlap uygulandı. Akut işlem başarısı ve MACE ( ölüm, stent trombozu, hedef damara yeniden girişim) değerlendirildi.

Bulgular: Akut işlem başarısı %97.1 idi. Tüm hasta grubunda toplam MACE 6(%6.2) hastada gelişirken, DES-BRS grubunda 4(%5.9), BRS-BRS grubunda 2(%6.6) hastada MACE gerçekleşti.

Sonuç: Uzun segment lezyonlarda BRS kullanımı seçenek olarak değerlendirilebilinir. BRS-BRS veya BRS-DES overlap yapacak şekilde yerleştiriken kısa segment overlap olacak şekilde gerçekleştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Biyoeriyebilen stentler, overlap, hibrit tekniği.

Geliş Tarihi: 10.09.2017 - Kabul Tarihi: 04.11.2017

[ PDF ]
<< Back Print
index