Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.59769

Extracorporeal Membrane Oxygenation

Şadiye Deniz Özsoy1, Hülya Yılmaz Ak2


1 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

2 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is an evolved form of cardiopulmonary-bypass machine used in cardiac surgery and can be lifesaving in patients with severe but reversible respiratory failure and/or or cardiac failure, refractory to conventional therapy. ECMO is not a cure for the underlying disease, it is used as temporary support and offers time for the recovery of organs, or can be used as a bridge to a more permanent device or cardiac transplantation. The ECMO circuit basically consists of vascular cannula, a pump and an artificial lung (oxygenator). It can be situated in two main configurations; Veno-venous (V-V) ECMO provides lung support, while veno - arterial (V-A) - ECMO provides both heart and lung support. In the beginning, ECMO has been used in neonatal and pediatric populations to treat respiratory failure, during time with the accumulation of experience and advances in technology the application of ECMO has been extended and number of adult patients receiving this therapy substantially increased. Correspondingly this increase raises lots of questions about ECMO device for which patient ?, when, how and why ? In this review we tried to summarize patient selection, indications, contraindications, complications, technical aspects and outcomes of ECMO.

Keywords: Extracorporeal membrane oxygenation, respiratuar failure, cardiac failure, patient selection.

Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu

Şadiye Deniz Özsoy1, Hülya Yılmaz Ak2


1 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

2 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu (ECMO), kardiyak cerrahide kullanılan kardiyopulmoner-bypass makinasından geliştirilmiştir ve geleneksel tedaviye yanıt vermeyen şiddetli ama geri dönüşlü respiratuar ve/veya kardiyak yetmezlikte yaşam kurtarıcı olabilmektedir. ECMO altta yatan hastalığı iyileştirmez ancak organların toparlanabilmesi veya kalıcı bir cihaz yerleştirilmesi ya da transplantasyon yapılabilmesi için gereken zamanı kazandıran geçici bir çözümdür. ECMO devresi basitçe vasküler kanüller, pompa ve yapay akciğerden (oksijenatör) oluşmaktadır. İki konfigürasyonda yerleştirilebilir; venö-venöz (VV) ECMO sadece respiratuar destek için kullanılırken venö-arteriyel (VA) ECMO hem kardiyak hem respiratuar destek için kullanılmaktadır. Başlangıçta ECMO, yenidoğan veya pediatrik hasta gruplarının respitauar yetmezliği tedavisinde kullanılırken yıllar içinde teknolojik gelişmelere ve artan tecrübeye paralel olarak kullanm sahası genişlemiş yetişkin hastalarda da giderek artan sayıda kullanılmaya başlanmıştır. Buna bağlı olarak pekçok soru ortaya çıkmaktadır; hangi hasta?, ne zaman?, nasıl? neden? Bu derlemede biz ECMO için hasta seçimi, endikasyonlar, kontrendikasyonlar, komplikasyonlar ve ECMO'nun teknik özellikleri ve sonuçlarına değinmeye çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu, solunum yetmezliği, kalp yetmezliği, hasta seçimi.

Geliş Tarihi: 02.08.2017 - Kabul Tarihi: 30.09.2017

[ PDF ]
<< Back Print
index