Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.60771

Relation of Troponin I Levels With Postoperative Mortalitiy and Morbidity Rates
In Patients Followed In Intensive Care Unit After Congenital Cardiac Surgery
Whose Ages Between 7 Days and 16 Years Old

Hülya Yılmaz Ak1, Mustafa Yıldız2, Nurgül Yurtseven3, Şadiye Deniz Özsoy4, Doğaç Oksen2, Hakkı Kürşat Çetin5


1 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım, İstanbul, Türkiye

2 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

3 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

4 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

5 İstanbul Üniverisitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Troponin I is the most important predictive marker of myocardial injury. Myocardial injury has been reported as most significant cause of morbidity and mortality in pediatric cardiac surgery. In this study, we aimed to evaluate the effects of troponin I on postoperative mortality and morbidity in child population.

Materials and Method: Ninety-nine patients to whom underwent congenital cardiac surgery were included in this study. Perioperative and postoperative, troponin I values at 24th and 48th hours were recorded. Patients were divided into two groups according to troponin I values at 24th hours (lower and higher than 15 ng/ml, respectively). Aortic cross clamp time, cardiopulmonary bypass (CPB) time, intubation time, the duration of intensive care unit stay and medication of inotropic agents were recorded.

Results: Postoperative troponin I levels at 24th hours were higher than 15ng/ml in patients who underwent congenital cardiac surgery and were related with significantly higher CPB, aortic cross clamp, intubation time and longer stay in intensive care unit.

Conclusion: Higher troponin I levels at 24th hours are associated with increased morbidity in patients who undergo congenital cardiac surgery.

Keywords: Congenital cardiac surgery; Mortality, Morbidity, Troponin I.

Konjenital Kardiyak Cerrahi Sonrası Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen
7 Gün ile 16 Yaş Aralığındaki Hastalarda Troponin I Seviyelerinin
Postoperatif Mortalite ve Morbidite ile İlişkisi

Hülya Yılmaz Ak1, Mustafa Yıldız2, Nurgül Yurtseven3, Şadiye Deniz Özsoy4, Doğaç Oksen2, Hakkı Kürşat Çetin5


1 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım, İstanbul, Türkiye

2 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

3 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

4 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

5 İstanbul Üniverisitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Giriş: Troponin I miyokardiyal hasarın tahmininde önemli bir belirteçtir. Pediyatrik kardiyak cerrahide miyokardiyal hasarın en önemli mortalite ve morbidite nedeni olduğu anlaşılmıştır. Bu çalışma ile konjenital kalp ameliyatı olan çocuklarda troponin I değerlerinin postoperatif mortalite ve morbidite üzerine etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Hastalar ve Metod: Konjenital kardiyak cerrahi uygulanan 99 hastanın perioperatif, postoperatif 24. ve 48. saatteki troponin I değerleri kaydedildi. Hastalar hesaplanan cutoff değerine göre 24. saat troponin I seviyelerine göre iki gruba ayrıldı (15 ng/ml'den yüksek olanlar ve olmayanlar). Hastaların aortik kros klemp süreleri, kardiyopulmoner bypass süresi, entübasyon süresi, yoğun bakımda kalış süresi ve inotropik ajan düzeyleri kaydedildi.

Bulgular: Konjenital kalp ameliyatı olan hastalarda postoperatif 24. saatte ölçülen troponin I seviyelerinin 15 ng/ml'nin üzerinde olmasının: Kardiyopulmoner bypass süresi, aortik kross klamp süresi, entübasyon süresi ve yoğun bakım kalış süresini anlamlı olarak arttırdığı gösterildi.

Sonuç: Konjenital kalp ameliyatı olan hastalarda postoperatif 24. saat yüksek troponin I düzeyleri yüksek morbidite riski ile uyumludur.

Anahtar Kelimeler: Konjenital kalp ameliyatı, Mortalite, morbidite, Troponin I.

Geliş Tarihi: 15.09.2017 - Kabul Tarihi: 28.09.2017

[ PDF ]
<< Back Print
index