Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.61785

The Impact of Personalized Medicine in the Treatment of VSDs To Evaluate the Accuracy of
Surgery Via 3 D Printed Hearts

 

Ceyda Hayretdağ Örs1, Ender Coskunpınar2, Mehmet Umut Evci3, Zabihullah Erkin4, Hakan Ceyran5, Ali Can Hatemi6


1 University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Anatomy, Istanbul, Turkey

2 University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Medical Biology, Istanbul, Turkey

3 University of Health Sciences, Medicine Shcool, Istanbul, Turkey

4 University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Medical Biology, Istanbul, Turkey

5 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

6 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatric Cardiovascular Surgery, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Ventricular Septal Defect (VSD) is one of the most-known anomalies among congenital heart diseases mostly diagnosed in infancy. Defects located on the ventricular septum cause an interventricular shunt. Excess amount of mixed blood goes through pulmonary circuit and overfills the lungs leading to pulmonary hypertension. Approximately %0.3 of infants are born with congenital heart defects. About %20-30 of the cases are VSD related. Studies show that mutations in genes such as NKX2-5 and TBX5 have significant effects on the etiology of VSD. In this study, we suggest a unique perspective. In order to cure the disease and avoid complications, a personalized approach would be more efficient in surgical operations. Therefore, this paper will focus on the importance of three-dimensional printing of patient's heart in critical cases. As we inspired from the "treat the patient not the disease" wise saying, each defect emerges with different outcomes. According to that specific patient's 3D printed heart model a thorough preoperative planning of the operation can be realized. We believe that 3D printers open to medical use, give rise to the thought that this method will be used widespread in the future.

Keywords: Personalized therapy; Ventricular septal defect; 3D printers.

Kişiselleştirilmiş Tıbbın 3 Boyutlu Yazıcı ile Basılmış Kalp Yoluyla VSD Tedavisinde Uygun Cerrahi Değerlendirmenin Yapılmasında Önemi

Ceyda Hayretdağ Örs1, Ender Coskunpınar2, Mehmet Umut Evci3, Zabihullah Erkin4, Hakan Ceyran5, Ali Can Hatemi6


1 University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Anatomy, Istanbul, Turkey

2 University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Medical Biology, Istanbul, Turkey

3 University of Health Sciences, Medicine Shcool, Istanbul, Turkey

4 University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Medical Biology, Istanbul, Turkey

5 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

6 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatric Cardiovascular Surgery, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Ventriküler Septal Defekt (VSD) çoğunlukla bebeklikte tanı konan doğumsal kalp anomalileri arasında en iyi bilinenlerden biridir. Ventriküler açıklık üzerinde yer alan kusurlar, interventriküler şanta neden olur. Aşırı miktarda karışık kan pulmoner devreden geçerek akciğerleri aşırı doldurur ve pulmoner hipertansiyona yol açar. Bebeklerin yaklaşık %0.3'ü konjenital kalp rahatsızlıkları ile doğar. Bunun yaklaşık %20-30'u sebebi VSD bağlantılıdır. Çalışmalar NKX2-5 ve TBX5 gibi genlerdeki mutasyonların VSD etiyolojisi üzerinde önemli etkileri olduğunu göstermektedir. Biz bu çalışmada farklı bir perspektif önermekteyiz. Hastalığı tedavi etmek ve komplikasyonları önlemek için kişiselleştirilmiş bir yaklaşım cerrahi operasyonlarda daha etkin olacaktır. Bu nedenle, bu yazıda, kritik vakalarda hastanın kalbinin üç boyutlu baskısının önemine odaklanılacaktır. Hastalığı değil hastayı tedavi mantığı ile baktığımızda herbir kusurun farklı sonuçlar ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Böyle özel hastalar için 3 Boyutlu basılı kalp modeli ile ameliyat öncesinde kapsamlı bir ameliyat planlaması yapılabilir. 3 Boyutlu yazıcıların tıbbi kullanıma açıldığına, bu yöntemin gelecekte yaygın olarak kullanılabileceğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kişiselleştirilmiş tedavi; Ventriküler septal açıklık; 3 boyutlu yazıcılar.

Geliş Tarihi: 17.08.2017 - Kabul Tarihi: 26.09.2017

[ PDF ]
<< Back Print
index