Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.53920

Practical Approach to Mechanical Ventilation

Hülya Yılmaz Ak1, Mustafa Yıldız2


1 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul

2 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

ABSTRACT

In this review, we practically summarized these issues including mechanical ventilation indications, basic parameters of mechanical ventilation settings, basic mechanical ventilation modes and separation of mechanical ventilation (weaning).

Keywords: Mechanical ventilation, modes, parameters, clinical practice

Mekanik Ventilasyona Pratik Yaklaşım

Hülya Yılmaz Ak1, Mustafa Yıldız2


1 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul

2 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

ÖZET

Bu derlemede mekanik ventilasyon endikasyonları, mekanik ventilatör ayarlamalarındaki temel parametreler, temel mekanik ventilasyon modları ve mekanik ventilatörden ayırma (weaning) konuları pratik olarak özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mekanik ventilasyon, modlar, parametreler, klinik pratik

Geliş Tarihi: 22.03.2017 - Kabul Tarihi: 22.03.2017

[ PDF ]
<< Back Print
index