Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.29155

A Rarely Seen Type 1 Kounis Syndrome Caused By Tetanus Vaccine

Harun Kundi, Murat Gök, Emrullah Kızıltunç, Mustafa Çetin


Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

ABSTRACT

The pathogenesis mechanism of the syndrome is defined by mast cell degranulation that has been amplified to induce acute myocardial infarction in susceptible individuals, which is termed as Kounis syndrome. Herein, we reported a case of Kounis syndrome presented with acute coronary syndrome after a tetanus vaccine. Additionally, all possible other etiologies, especially ischemia were excluded.

Keywords: Allergic myocardial infarction, Kounis syndrome, tetanus vaccine

Oldukça Nadir Görülen Tetanoz Aşısının Neden Olduğu Tip 1 Kounis Sendromu

Harun Kundi, Murat Gök, Emrullah Kızıltunç, Mustafa Çetin


Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

ÖZET

Patolojik mekanizması mast hücrelerinin degranülasyonuna bağlı hassas kişilerde görülen akut myokardiyal enfarktüsü Kounis sendromu olarak tanımlanır. Biz burada tetanoz aşısı sonrası akut koroner sendrom ile başvuran bir Kounis sendromu bildirdik. Ek olarak, tüm olası sebepler özellikle de iskemi dışlandı.

Anahtar Kelimeler: Allerjik kalp krizi, kounis sendromu, tetanoz aşısı

Geliş Tarihi: 30.06.2016 - Kabul Tarihi: 09.11.2016

[ PDF ]
<< Back Print
index