Next Issue
<< Back Print
Next Issue: - doi: 10.5578/khj.27993

Sandwich Stenting Technique Performed In Acute Carotid Artery Stent Thrombosis:
A Successful Case Report

Abdullah İçli, Ahmet Lütfü Sertdemir, Kurtuluş Özdemir


Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

ABSTRACT

Even though acute carotid stent thrombosis is a rare complication of carotid artery stenting (CAS), it can cause fatal thromboembolic events. There are limited numbers of techniques which can be applied in this kind of emergencies. In this study, we reported a successful case in which the sandwich technique was successfully performed in the acute in-stent thrombosis. Conclusively, in-procedural in-stent thrombosis following CAS must be rapidly evaluated and treated. In this way, catastrophic events can be efficiently prevented. In this kind of cases, sandwich stent technique can be used as a rapid and efficient method.

Keywords: Carotid stenting, in-stent thrombosis, complications, sandwich technique

Akut Karotis Stent Trombozunda Başarılı Sandiviç Tekniği Vakası

Abdullah İçli, Ahmet Lütfü Sertdemir, Kurtuluş Özdemir

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

ÖZET

Akut karotis arter stent (KAS) trombozu nadir bir komplikasyon olmasına rağmen fatal tromboembolik olaylara neden olabilir. Akut olaylarda uygulanabilecek sınırlı sayıda teknik olmakla birlikte bu vaka bildirimizde akut KAS trombozunda başarılı bir şekilde uygulanan "sandiviç stent tekniğini" sunmaktayız. Prosedürel akut KAS trombozu hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirilerek tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Bu vakamızda kullandığımız teknik böyle katastrofik durumlarla başetmede hızlı ve güvenli alternative bir metod olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Karotis stentleme, instent tromboz, komplikasyon, sandiwiç tekniği

Geliş Tarihi: 09.06.2016 - Kabul Tarihi: 18.08.2016

[ PDF ]
<< Back Print
index