Kosuyolu Heart J 2012;15(2)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2012;15(2):51-54 - doi: 10.5578/kkd.3977
The Relationship Between the Gensini Score and Complete Blood Count Parameters in Coronary Artery Disease

The Relationship Between the Gensini Score and Complete Blood Count Parameters in
Coronary Artery Disease

Muhammet Raşit Sayın1, Mehmet Ali Çetiner2, Turgut Karabağ1, Sait Mesut Doğan1,
Mustafa Aydın1, Nesimi Yavuz1


1 Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Bulent Ecevit University, Zonguldak, Turkey

2 Department of Cardiology, Zonguldak Karadeniz Eregli State Hospital, Zonguldak, Turkey

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study was to evaluate the relationship between the extend and severity of coronary artery disease (CAD) determined by the Gensini score and complete blood count parameters (white blood cell, hemoglobin, platelet, mean platelet volume, lymphocyte, neutrophil).

Patients and Methods: Ninety patients with CAD underwent coronary angiography (40 females, mean age 61 ± 1.2 years) were included in this study. Patients with acute coronary syndrome and prior cardiovascular disease excluded from the study. The association between the extent and severity of CAD, which were assessed by the Gensini score, and complete blood count parameters was analyzed by a correlation analysis.

Results: Coronary angiography revealed, 6 (6.7%) patients had three, 16 (17.8%) patients had two, and 24 (26.7%) patients had single-vessel disease; 44 (48.9%) patients had non-critical stenosis. The mean Gensini score was 19.1 ± 2.1. We found a relationship between white blood cell and neutrophil counts and the Gensini score. There was no relationship between Gensini score and the mean platelet volume and other parameters.

Conclusion: The present study supports the hypothesis that inflammation is one of the main component in the pathogenesis of CAD.

Key Words: Coronary artery disease; blood platelets; leukocyte count; neutrophils; blood cell count.

Received: 20.06.2012 Accepted: 12.07.2012

Kosuyolu Kalp Derg 2012;15(2):51-54 doi: 10.5578/kkd.3977

Correspondence

Dr. Muhammet Raşit Sayın

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Kardiyoloji Anabilim Dalı,

Zonguldak-Türkiye

e-posta: sayinmr@mynet.com

The Relationship Between the Gensini Score and Complete Blood Count Parameters in Coronary Artery Disease

Koroner Arter Hastalığında Gensini Skoru ve Tam Kan Sayımı Parametreleri Arasındaki İlişki

The Relationship Between the Gensini Score and Complete Blood Count Parameters in
Coronary Artery Disease

Muhammet Raşit Sayın1, Mehmet Ali Çetiner2, Turgut Karabağ1, Sait Mesut Doğan1,
Mustafa Aydın1, Nesimi Yavuz1


1 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

1 Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Bulent Ecevit University, Zonguldak, Turkey

2 Zonguldak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Zonguldak, Türkiye

2 Department of Cardiology, Zonguldak Karadeniz Eregli State Hospital, Zonguldak, Turkey

ÖZET

Giriş: Bu çalışmanın amacı, Gensini skoru ile belirlenen koroner arter hastalığı (KAH) yaygınlığı ve ciddiyeti ile tam kan sayımı parametreleri (lökosit, hemoglobin, trombosit, ortalama trombosit hacmi, lenfosit, nötrofil) arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.

Hastalar ve Yöntem: Koroner anjiyografi uygulanan 90 hasta (40 kadın, ortalama yaş 61 ± 1.2 yıl) çalışmaya alındı. Akut koroner sendrom hastaları ve geçirilmiş kardiyovasküler hastalığı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Gensini skoru ile belirlenen KAH yaygınlığı ve ciddiyeti ile tam kan sayımı parametreleri arasındaki ilişki korelasyon analiziyle değerlendirildi.

Bulgular: Altı (%6.7) hastada üç damar hastalığı, 16 (%17.8) hastada iki damar hastalığı, 24 (%26.7) hastada bir damar hastalığı ve 44 (%48.9) hastada kritik olmayan (< %50) darlıklar mevcuttu. Ortalama Gensini skoru 19.1 ± 2.1 idi. Gensini skoru ile ortalama trombosit hacmi arasında korelasyon saptanmadı. Lökosit ve nötrofil sayısı ise Gensini skoru ile ilişkili saptandı. Diğer parametrelerde ilişki saptanmadı.

Sonuç: Koroner arter hastalığı; kan trombasit; lökosit sayısı; nötrofil; kan hücre sayısı.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı; kan trombosit; lökosit sayısı; nötrofil; kan hücre sayısı.

Geliş Tarihi: 20.06.2012 Kabul Tarihi: 12.07.2012

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study was to evaluate the relationship between the extend and severity of coronary artery disease (CAD) determined by the Gensini score and complete blood count parameters (white blood cell, hemoglobin, platelet, mean platelet volume, lymphocyte, neutrophil).

Patients and Methods: Ninety patients with CAD underwent coronary angiography (40 females, mean age 61 ± 1.2 years) were included in this study. Patients with acute coronary syndrome and prior cardiovascular disease excluded from the study. The association between the extent and severity of CAD, which were assessed by the Gensini score, and complete blood count parameters was analyzed by a correlation analysis.

Results: Coronary angiography revealed, 6 (6.7%) patients had three, 16 (17.8%) patients had two, and 24 (26.7%) patients had single-vessel disease; 44 (48.9%) patients had non-critical stenosis. The mean Gensini score was 19.1 ± 2.1. We found a relationship between white blood cell and neutrophil counts and the Gensini score. There was no relationship between Gensini score and the mean platelet volume and other parameters.

Conclusion: The present study supports the hypothesis that inflammation is one of the main component in the pathogenesis of CAD.

Key Words: Coronary artery disease; blood platelets; leukocyte count; neutrophils; blood cell count.

Received: 20.06.2012 Accepted: 12.07.2012

Kosuyolu Kalp Derg 2012;15(2):51-54 doi: 10.5578/kkd.3977

Yazışma Adresi/Correspondence

Dr. Muhammet Raşit Sayın

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Kardiyoloji Anabilim Dalı,

Zonguldak-Türkiye

e-posta: sayinmr@mynet.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index