Kosuyolu Heart J 2012;15(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2012;15(1):1-5 - doi: 10.5578/kkd.3617
Effect of Acute Cigarette Smoking on Atrial Impulse Propagation

Effect of Acute Cigarette Smoking on Atrial Impulse Propagation

İrfan Barutçu1, Murat Yüksel2, Mustafa Bulut3, Mehmet Vefik Yazıcıoğlu3, Göksel Acar3,
M. Muhsin Türkmen3, Ali Metin Esen3


1 Department of Cardiology, Avicenna Hospital, Istanbul, Turkey

2 Department of Cardiology, Malatya State Hospital, Malatya, Turkey

3 Department of Cardiology, Kosuyolu Heart Center, Kartal, Istanbul, Turkey

ABSTRACT

Introduction: Acute cigarette smoking has been associated with sympathetic hyperactivity. We therefore sought to determine whether acute cigarette smoking alters atrial impulse propagation.

Materials and Methods: Twenty healthy smokers with a history of active smoking were included to the study. The 12-leads surface ECG recorded at a pepper speed of 50 mm/s was obtained from all participants before and average 15 minutes after smoking one cigarette.

Results: The change in maximum and minimum P wave duration was measured manually and difference between two values was defined as P wave dispersion (PWD). Both maximum P wave duration and PWD remained unchanged while heart rate significantly increased after smoking one cigarette (104 ± 10 vs. 105 ± 7 ms, p> 0.05; 38 ± 10 vs. 42 ± 8 ms, p> 0.05, and 66 ± 5 vs. 72 ± 8 beat/min, p< 0.05, respectively).

Conclusion: We found that acute cigarette smoking alone did not alter atrial impulse propagation in chronic smokers.

Key Words: Cigarette smoking; smoking.

Received: 10.09.2011 • Accepted: 22.11.2011

doi: 10.5578/kkd.3617

Correspondence

Dr. İrfan BARUTÇU

Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi No: 19/2

Esenler, İstanbul-Türkiye

e-posta: irfanbarutcu@yahoo.com

Akut Sigara İçiminin Atriyal Uyarı İletimi Üzerine Etkisi

Akut Sigara İçiminin Atriyal Uyarı İletimi Üzerine Etkisi

Effect of Acute Cigarette Smoking on Atrial Impulse Propagation

İrfan Barutçu1, Murat Yüksel2, Mustafa Bulut3, Mehmet Vefik Yazıcıoğlu3, Göksel Acar3,
M. Muhsin Türkmen3, Ali Metin Esen3


1 Avicenna Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

1 Department of Cardiology, Avicenna Hospital, Istanbul, Turkey

2 Malatya Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Malatya, Türkiye

2 Department of Cardiology, Malatya State Hospital, Malatya, Turkey

3 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

3 Department of Cardiology, Kosuyolu Heart Center, Kartal, Istanbul, Turkey

ÖZET

Giriş: Akut sigara içiminin sempatik hiperaktiviteyle ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle biz de akut sigara içiminin atriyal uyarı iletimini değiştirip değiştirmediğini araştırmak istedik.

Materyal ve Metod: Aktif sigara içimi öyküsü olan sağlıklı 20 sigara tiryakisi çalışmaya dahil edildi. Sigara içimi öncesinde ve 15 dakika sonrasında katılımcıların 12 leadli yüzey EKG'leri 50 mm/sn kağıt hızıyla çekildi.

Bulgular: Maksimum ve minimum p dalga sürelerindeki değişim manuel olarak ölçüldü ve bu iki değer arasındaki fark P Dalga Dispersiyonu (PWD) olarak tanımlandı. Bir sigara içiminin ardından kalp hızı anlamlı şekilde artarken, hem maksimum P dalga süresi hem de PWD değişmeden kaldı (sırasıyla 66 ± 5 vs. 72 ± 8 atım/dakika, p< 0.05; 104 ± 10 vs. 105 ± 7 ms, p> 0.05; 38 ± 10 vs. 42 ± 8 ms p> 0.05).

Sonuç: Kronik sigara tiryakilerinde akut sigara içiminin tek başına atriyal uyarı iletimini değiştirmediğini bulduk.

Anahtar Kelimeler: Sigara kullanımı; sigara.

Geliş Tarihi: 10.09.2011 • Kabul Tarihi: 22.11.2011

ABSTRACT

Introduction: Acute cigarette smoking has been associated with sympathetic hyperactivity. We therefore sought to determine whether acute cigarette smoking alters atrial impulse propagation.

Materials and Methods: Twenty healthy smokers with a history of active smoking were included to the study. The 12-leads surface ECG recorded at a pepper speed of 50 mm/s was obtained from all participants before and average 15 minutes after smoking one cigarette.

Results: The change in maximum and minimum P wave duration was measured manually and difference between two values was defined as P wave dispersion (PWD). Both maximum P wave duration and PWD remained unchanged while heart rate significantly increased after smoking one cigarette (104 ± 10 vs. 105 ± 7 ms, p> 0.05; 38 ± 10 vs. 42 ± 8 ms, p> 0.05, and 66 ± 5 vs. 72 ± 8 beat/min, p< 0.05, respectively).

Conclusion: We found that acute cigarette smoking alone did not alter atrial impulse propagation in chronic smokers.

Key Words: Cigarette smoking; smoking.

Received: 10.09.2011 • Accepted: 22.11.2011

doi: 10.5578/kkd.3617

Yazışma Adresi/Correspondence

Dr. İrfan BARUTÇU

Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi No: 19/2

Esenler, İstanbul-Türkiye

e-posta: irfanbarutcu@yahoo.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index