Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.10430

Iloprost Therapy for Adams Oliver Syndrome With Eisenmenger Syndrome

Erkan Baysal1, Bernas Altıntaş1, Barış Yaylak1, Rojhat Altındağ1, Önder Bilge1, Utkan Sevük2


1 Diyarbakır Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

2 Diyarbakır Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

ABSTRACT

Adams-Oliver syndrome (AOS) is characterized by scalp defects with terminal transverse limb anomalies. Most reports on this syndrome demonstrate autosomal dominant pedigrees. Cutis marmorata telangiectasia congenita accompanies the syndrome in many cases.In this case we described an AOS with cardiac malformation and eisenmenger syndrome. Since it is a rare case in our literature, the detailed case and literature data are presented.

Keywords: Adams Oliver Syndrome, İloprost Therapy, Eisenmenger Syndrome

Eisenmenger Sendromunun Eşlik Ettiği Adams Oliver Sendromlu Hastalar için İloprost Tedavisi

Erkan Baysal1, Bernas Altıntaş1, Barış Yaylak1, Rojhat Altındağ1, Önder Bilge1, Utkan Sevük2


1 Diyarbakır Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

2 Diyarbakır Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

ÖZET

Adams-oliver sendromu(AOS) skalp defekti ve uç uzuv anomalisi ile karakterizedir.Birçok rapor bu sendromun otozomal dominant kaltımını kanıtlamıştır.Birçok vakaya kutis marmarotus telenjektazia konjenita eşlik etmektedir.Bu vakada biz AOS'na eşlik eden eisenmenger sendromu ve kardiyak malformasyon tanımladık.Literatürümüzde bulunan çok nadir bir olgu olduğu için detaylı olgu ve literatür bilgisi hazırlandı.

Anahtar Kelimeler: Adams oliver sendromu, iloprost tedavisi, eisenmenger sendromu

Geliş Tarihi: 22.10.2015 - Kabul Tarihi: 12.11.2015

[ PDF ]
<< Back Print
index