Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.10324

An Uncommon But Dangerous Complication After Successful Pericardiocentesis:
Pericardial Decompression Syndrome

Gamze Babur Güler1, Ekrem Güler1, Gültekin Günhan Demir1, Hacı Murat Güneş1


1 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyololoji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Pericardial decompression syndrome (PDS) is an infrequent but mostly fatal complication after successful pericardiocentesis. We present a case of a 27 year-old female patient with suspected malignancy and cardiac tamponade treated with pericardiocentesis followed by acute pulmonary edema and cardiac arrest 2 hours later. We also reviewed possible mechanisms involved in the PDS pathophysiology in the context of literature data.

Keywords: Pericardiocentesis, decompression, tamponade

Başarılı Perikardiyosentez Sonrası Nadir ve Tehlikeli Bir Komplikasyon:
Perikardiyal Dekompresyon Sendromu

Gamze Babur Güler1, Ekrem Güler1, Gültekin Günhan Demir1, Hacı Murat Güneş1


1 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyololoji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Perikardiyal dekompresyon sendromu (PDS), başarılı perikardiyosentez sonrası görülebilecek nadir ancak ölüm bir tablodur. 27 yaşında malignite sebebiyle takip edilen, kardiyak tamponad sebebiyle perikardiyosentez yapılan ve sonraki 2. saatte dispne, akut pulmoner ödem ve kardiyak arrest gelişen vakayı sunduk. PDS patofizyolojisinde etkili mekanizmalar ve olası tedavi literatür bağlamında gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: Perikardiyosentez, dekompresyon, tamponad

Geliş Tarihi: 16.09.2015 - Kabul Tarihi: 08.10.2015

[ PDF ]
<< Back Print
index