Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.10253

A Case of Sac Shaped Subadventitial Dissection of the Distal Right Coronary Artery Resulting
From Pressure Generated During Contrast Injection

Gamze Babur Güler1, Ekrem Güler1, Ersin İbişoğlu1, Hacı Murat Güneş1


1 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Iatrogenic dissections during coronary interventions can be seen in daily practice. However, dissections due to opaque injection are much less common. Herein, we present a case of subaventitial dissection developed in the distal segment of right coronary artery after opaque injection. Dissection was not catheter-related and was treated conservatively as there was no leak out of the coronary artery.

Keywords: Dissection, opaque, coroner

Sağ Koroner Arter Anjiografisi Sırasında Opak Basıncına Bağlı
Distalde Kese Görüntüsüne Neden Olan Subadventisiyal Diseksiyon Vakası

Gamze Babur Güler1, Ekrem Güler1, Ersin İbişoğlu1, Hacı Murat Güneş1


1 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Koroner girişimleri sırasında iyatrojenik diseksiyonlar görülebilmektedir. Ancak opak enjeksiyonuna bağlı diseksiyon daha nadir görülmektedir. Biz sağ koroner artere opak enjeksiyonu sonrası kateter ile ilişkili olmayan, damar distalinde gelişen sunadventisiyal diseksiyon vakası sunduk. Damar dışına sızıntı olmayan hasta medikal tedavi edildi.

Anahtar Kelimeler: Diseksiyon, opak, koroner

Geliş Tarihi: 15.09.2015 - Kabul Tarihi: 08.10.2015

[ PDF ]
<< Back Print
index