Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.10293

Treatment of Spontaneous Superior Mesenteric Artery Dissection

Uğur Arslantaş1, Hayati Eren1, Süleyman Barutçu1, Selçuk Pala1


1 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Spontaneous isolated superior mesenteric artery dissection is a rare cause of acute mesenteric ischemia. The therapeutic options range from observation to medical treatment to surgery or endovascular stentting. We present a case report of acute mesenteric ischemia due to spontaneous dissection of the superior mesenteric artery which was successfully treated by percutaneous stent placement with a review of literature.

Keywords: Mesenteric Ischemia, Endovascular Procedures, Stents

Spontan Superiyor Mezenter Arter Diseksiyonunun Tedavisi

Uğur Arslantaş1, Hayati Eren1, Süleyman Barutçu1, Selçuk Pala1


1 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Spontan izole superiyor mezenter arter diseksiyonları, akut mezenter iskemisinin nadir nedenidirler. Tedavi seçenekleri izlemden, ilaç tedavisi, cerrahi ve endovasküler stentlemeye kadar değişebilmektedir. Superiyor mezenterik arter diseksiyonunun neden olduğu akut mezenterik iskemi vakasının perkütan stent yerleştirilmesi ile başarılı tedavisiyle literatürü gözden geçirdik.

Anahtar Kelimeler: Mezenter İskemisi, Endovasküler İşlemler, Stent

Geliş Tarihi: 30.09.2015 - Kabul Tarihi: 01.10.2015

[ PDF ]
<< Back Print
index