Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.67954

Effect of Isatin on Ischemia and Reperfusion Injury: An Experimental Study in the Isolated Heart

İsatinin İskemi ve Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkisi: İzole Kalpte Deneysel Bir Çalışma

Zuhal Guksu, Orkide Palabıyık, Nejdet Süt, Selma Arzu Vardar


Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Isatin is an endogen indole that is found in body fluids and reported as a neuroprotective, anticonvulsant and sedative. The aim of this study was to investigate the effects of isatin on left ventricle functions before and after low-flow ischemia in the isolated rat heart.

Materials and Method: Male Wistar rats were separated in four groups. Isatin (50 mg/kg i.p.) was administered in the I and I-ANP groups, twenty minutes before the hearts were placed on the Langendorff apparatus. Serum physiologic was administered to the control (C) and ANP groups. Low flow ischemia was applied in all groups. ANP (0.1 μM/L) was added to perfusion solution in ANP and I+ANP groups fifteen minutes before ischemia. Left ventricle development pressure (LVDP), and maximum and minimum pressure changes were recorded before and after ischemia. cGMP levels were measured in the perfusate in all groups.

Results: LVDP and minimum pressure change values of I group was found similar to C group at the 60th minute of the reperfusion. The level of cGMP in I group was similar to C group but lower than the ANP and I+ANP groups before and after ischemia.

Conclusion: Administration of isatin prior to cardiac ischemia does not significantly alter cardiac function during reperfusion period in rat heart. The results of this study showed that isatin may not seem to have a disturbing effect on cardiac functions after low flow ischemia.

Keywords: İsatin; iskemi; atriyal natriuretik peptid; cGMP

ÖZET

Giriş: İsatin, vücut sıvılarında endojen olarak bulunan, sinir sisteminde koruyucu, antikonvülzan ve sedatif rolü olduğu bildirilen bir indoldür. Bu çalışmanın amacı, izole sıçan kalbinde oluşturulan iskemi reperfüzyon modelinde isatinin sol ventrikül işlevi üzerine etkisini incelemektir.

Hastalar ve Metod: Erkek Wistar türü sıçanlar dört gruba ayrıldı. I ve I-ANP gruplarına kalpler Langendoff düzeneğine yerleştirilmeden once isatin (50 mg/kg i.p.) verildi. C ve ANP gruplarına serum fizyolojik verildi. Tüm gruplara düşük akımlı iskemi uygulandı. İskeminin 15 dk öncesinde, ANP ve I+ANP gruplarında perfüzyon solüsyonuna ANP (0.1 μM/L) eklendi. İskemi öncesi ve sonrasında sol ventrikül gelişim basıncı (LVDP) ve maksimum ve minimum basınç değişimleri kayıt edildi. Tüm gruplarda perfüzyon sıvısından cGMP düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Reperfüzyonun 60. dakikasında I grubunun LVDP ve mimimum basınç değişim değerleri C grubuna benzer bulundu. İskemi öncesinde ve sonrasında, I grubunun cGMP değerleri C grubuna benzer ancak ANP ve I+ANP gruplarından daha düşük bulunda.

Sonuç: İskemi öncesinde isatin verilmesi sıçan kalbinde kardiyak işlevi anlamlı şekilde değiştirmemektedir. Bu çalışmanın bulguları, isatinin düşük akımlı iskemi sonrasında kardiyak işlevi bozucu etki oluşturmadığı yönündedir.

Anahtar Kelimeler: Isatin; ischemia; atrial natriuretic peptide; cGMP

Geliş Tarihi: 27.12.2018 - Kabul Tarihi: 23.01.2019

[ PDF ]
<< Back Print
index