Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.53785

Alteration of Mother Heart Mechanics Assessed by Speckle Tracking
Echocardiography During Pregnancy

Ali karagöz1, Onur Taşar1, Şeyhmus Külahçıoğlu1, Bünyamin Şan1, Arzu Kalaycı1,
Tahir Bezgin1, Gönenç Kocabay1, İbrahim Akın İzgi1, Cevat Kırma1


1 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

ABSTRACT

Introduction: The purpose of this study was to evaluate left ventricular myocardial mechanics by using 2- dimensional speckle tracking echocardiography (2D-STE) during normal, uncomplicated pregancy and postpartum term.

Materials and Method: In this prospective, longitudinal study, 86 healthy pregnant women whounderwent serial 2 dimensional echocardiographic evaluation during each trimester (trimester one 8-12 weeks; trimestert wo 20-24 weeks, trimester three 32-36 weeks and postpartum 10-14 weeks). Two dimensional STE was performed to measure global left ventricular longitudinal, circumferential and radial strain (GLS, GCS and GRS, respectively).

Results: GLS showed a decrease during pregnancy (forfirsttrimester -%21.0±2.1; for second trimester-%19.9±1.8; for third trimester-%18.2±2.1; for postpartum-%19.1±1.4, p<0.001). GCS was reduced significantly during pregnancy (p=0.033) and peaked as the same value in the first trimester. GRS remained unchanged throughout the pregnancy and labor (p=0.033).

Conclusion: This study gives normal ranges of 2D indices in pregnancy. 2D STE demonstrated that LV longitudinal and circumferantial strain a rereduced significantly whereas radial strain remained unchanged.

Keywords: Two-dimensional speckle tracking echocardiography; strain; pregnancy

Gebelikte Speckle Tracking Ekokardiyografisi ile Değerlendirilen Anne Kalbinin
Mekanik Fonksiyonlarının Değişimi

Ali karagöz1, Onur Taşar1, Şeyhmus Külahçıoğlu1, Bünyamin Şan1, Arzu Kalaycı1,
Tahir Bezgin1, Gönenç Kocabay1, İbrahim Akın İzgi1, Cevat Kırma1


1 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

ÖZET

Giriş: Bu çalışmanın amacı sağlıklı gebelerde, gebelik süresince ve sonrasında sol ventrikül fonksiyonlarındaki değişimi "iki boyutlu speckle tracking ekokardiyografi (STE)" yöntemi ile araştırmaktır.

Hastalar ve Metod: Çalışmaya 86 sağlıklı gebe dahil edilmiştir ve gebeliğin 1.ci trimester 8-12 hafta, 2.ci trimester 20-24 hafta, 3.cü trimester 32-36 hafta ve postpartum 10-14 cü haftada 2 boyutlu ekokardiyografi ile kayıtları alınmıştır. Sol ventrikül global longitudinal strain (SV-GLS), sol ventrikül global radiyal strain (SV-GRS), sol ventrikül global sirkumferansiyal strain (SV-GCS) değerleri not edilmiştir.

Bulgular: SV-GLS 1. trimester için -%21.0±2.1; 2. trimester için-%19.9±1.8; 3. trimester için -%18.2±2.1; post-partum -%19.1±1.4, p<0.001). SV-GCS gebelik boyunca anlamlı olarak azalırken (p=0.033), post-partum dönemde 1.ci trimesterde bulunan değerlerine yükseldi. SV-GRS değerlerinde gebelik boyunca değişiklikler istatiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0.103).

Sonuç: Bu çalışmada STE ile değerlendirilen, SV-GLS ve SV-GCS ile mekanik fonksiyonlarının anlamlı bir şekilde değiştiğini ve SV-GRS de bir değişim olmadığını saptadık.

Anahtar Kelimeler: İki-boyutlu speckle tracking ekokardiyografi; strain; gebelik

Geliş Tarihi: 01.03.2017 - Kabul Tarihi: 10.03.2017

Uzm. Dr. Ali Karagöz

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas

Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

E-mail: alikaragoz@yahoo.com

[ PDF ]
<< Back Print
index