Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.39352

Copeptin In Severe Mitral Regurgitation Caused By Degenerative Mitral Disease

Alev Kılıçgedik1, Ahmet Seyfettin Gürbüz1, Süleyman Çağan Efe1, Ahmet Güler1,
Ali Yaman2, Gökhan Kahveci1, İbrahim Akın İzgi1, Cevat Kırma1


1 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Bilim Dalı, İstanbul

ABSTRACT

Introduction: Copeptin is known to be inreased in cardiac heart failure. The role of copeptin in patients with severe mitral regurgitation has not been assessed in patients with preserved ejection fraction. The objective of this study is to evaluate the role of severe mitral regurgitation caused by degenerative mitral disease in copeptin release.

Materials and Method: 39 patients with degenerative mitral regurgitation (DMR group) and 30 control subjects (control group) were included in the study. The clinical and echocardiographic findings were recorded. Blood samples were obtained in 15 minutes before echocardiographic examination for determination of plasma copeptin. Global left ventricular longitudinal and circumferential strains were evaluated by applying 2D speckle tracking imaging.

Results: There was no statistical difference among copeptin levels of groups (median values for DMR:10.7 (9.0-17.1); control group:13.2 (10.6-20.7) (p ꞊ 0.42). GCSTR and GLSTR were significantly lower in DMR group (-19.2 ± 5.5 vs -23.8 ± 5.3; p ꞊ 0.002 and -17.1 ± 4.3 vs -19.9 ± 2.4 p ꞊ 0.002 respectively). LAV (83.7 ± 38.8 vs 34.1 ± 7.5 p ꞊ 0.0001) , E/e' (9.6 ± 4.0 vs 6.0 ± 1.4 ; p ꞊ 0.0001) and E/A (1.79 ± 0.5 vs 0.9 ± 0.24 p ꞊ 0.0001) ratios were significantly higher in DMR group.

Conclusion: Our study demonstrated that there is no significant change in serum copeptin concentrations in severe mitral regurgitation due to degenerative mitral disease . This can be attached to the filling changes of left atrium, atrial stretch receptors and increased stroke volume.

Keywords: Copeptin, mitral regurgitation

Dejeneratif Mitral Hastalığa Bağlı İleri Mitral Yetersizliğinde Copeptin

Alev Kılıçgedik1, Ahmet Seyfettin Gürbüz1, Süleyman Çağan Efe1, Ahmet Güler1,
Ali Yaman2, Gökhan Kahveci1, İbrahim Akın İzgi1, Cevat Kırma1


1 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Bilim Dalı, İstanbul

ÖZET

Giriş: Copeptinin kalp yetersizliğinde yükseldiği bilinmektedir. Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu ileri mitral yetersizliği olan hastalarda copeptinin rolü bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı copeptin salınımında dejeneratif mitral hastalığa bağlı ileri mitral yetersizlikliğinin rolünü değerlendirmektir

Hastalar ve Metod: Dejeneratif ileri mitral yetersizliği olan 39 hasta (DMR grubu) ve 30 kontrol deneği (kontrol grubu) çalışmaya alındı. Klinik ve ekokardiyografik bulgular kayıt altına alındı. Plasma copeptin düzeyini belirlemek için ekokardiyografik incelemeden 15 dakika önce kan örnekleri alındı. Global sol ventriküler longitudinal ve circumferensiyal değerlendirme 2D specle tracking görüntüleme ile yapıldı.

Bulgular: gruplar arasında copeptin düzeyleri açısından anlamlı fark yoktu (median değerleri: DMR: 10.7 (9.0-17.1); kontrol grup:13.2 (10.6-20.7) (p ꞊ 0.42)). GCSTR ve GLSTR değerleri DMR grubunda control grubuna göre daha düşüktü (-19.2 ± 5.5 vs -23.8 ± 5.3; p ꞊ 0.002 ve -17.1 ± 4.3 vs -19.9 ± 2.4 p ꞊ 0.002 sırasıyla). LAV (83.7 ± 38.8 vs 34.1 ± 7.5 p ꞊ 0.0001) , E/e' (9.6 ± 4.0 vs 6.0 ± 1.4 ; p ꞊ 0.0001) ve E/A (1.79 ± 0.5 vs 0.9 ± 0.24 p ꞊ 0.0001) oranları DMR grubunda anlamlı olarak yüksekti.

Sonuç: Bizim çalışmamız ; dejeneratif mitral hastalığa bağlı ileri mitral yetersizliğinde kontrol grubuna göre copeptin düzeylerinde anlamlı değişiklik olmadığını göstermiştir. Bu bulgu sol atriyal dolum değişiklikleri, atrial stretch reseptörleri ve artmış stroke volüm ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Copeptin, mitral yetersizlik

Geliş Tarihi: 08.11.2016 - Kabul Tarihi: 05.12.2016

[ PDF ]
<< Back Print
index