Articles in Press
<< Back Print
Articles in Press: - doi: 10.5578/khj.34242

Comparison of Left Atrial Function in Long-term Anabolic-androgenic Steroid Users Versus
Non-user Bodybuilders By Using Two Dimensional Speckle Tracking Echocardiography

Elnur Alizade


İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

ABSTRACT

Introduction: Long-term illicit use of supraphysiologic doses of Anabolic-Androgenic Steroid (AAS) may cause pathological left ventricular hypertrophy (LVH), diastolic dysfunction, left atrial (LA) hypertrophy, increased myocardial stiffness and myocardial fibrosis. Therefore, distinguishing AAS user athlete's from the nonpathological "athlete's heart" is critically important. The aim of this study was to evaluate LA myocardial function using 2D-STE method in both AAS user and drug-free bodybuilders, and assess its potential role in the differential diagnosis between these two entities.

Materials and Method: We selected a population of 33 competitive bodybuilders, including 15 actively using AAS for > 2 years (users) and 18 who had never used AAS(non-users), all men.

Results: AAS using athletes had significantly lower global left atrium starin reservoir (GLAS-R), global LA strain during early diastole (GLAS-E) (38.2 ± 8.4 vs 48.6 ± 11.9, P < 0.01; 24.4 ± 8.6 vs 37.1 ± 12.8, P <0.01; respectively), global left atrium starin rate reservoir (GLASR-R), global LA strain rate during early diastole (GLASR-E) (1.8 ± 0.3 vs 2.2 ± 0.4, P <0.01; -1.4 ± 0.2 vs -1.8 ± 0.3, P < 0.01; respectively) compared to non-user athletes. The uni-variate correlation analysis demonstrated that the GLAS-R, GLAS-E, GLASR-R and GLASR-E had a good inverse correlation with E/Em (r: -0.34, P = 0.04; r: -0.35, P=0.04; r: −0.35,P= 0.04 and r: −0.35,P= 0.04, respectively).

Conclusion: The present study confirms that LA strain and strain rate are impaired in AAS using athletes compared to non-using athletes and provide valuable additional information to that obtained by conventional echocardiography in the differential diagnosis between pathologic and physiologic LVH.

Keywords: Anabolic-Androgenic Steroid, Bodybuilder Athletes, Left atrial function, Speckle Tracking, Left atrial strain

Uzun Dönem Anabolik-androjenik Steriod Kullanan ve Kullanmayan Vücut Geliştiricilerde Sol Atrial Fonksiyonların İki Boyutlu Benekli İşaretleme Ekokardiyografik Yöntemi ile Karşılaştırılması

Elnur Alizade


İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

ÖZET

Giriş: Uzun dönem ve yüksek dozda anabolik-androjenik steriod (AAS) kullanımı sol ventirkül patalojik hipertrofisine (SVH), diyastolik disfonksiyona, sol atrium (SA) hipertrofisine, miyokard sertlik ve fibrosisinde artmaya neden olur. Bundan dolayı, AAS kullanan sporcuların patalojik olmayan 'sporcu kalbi''inden ayrımı kritik öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı SA miyokard fonksiyonlarının iki boyutlu benekli ekokardiyografik yöntem ile AAS kullanan ve kullanmayan vücut geliştiricilerde değerlendirilmesi ve bu yöntemin bu iki durumun ayrımında kullanılmasıdır.

Hastalar ve Metod: Çalışmamıza 15'i aktif olarak AAS kullanan (>2 yıl) ve 18'i hiç AAS kullanmayan hepsi erkek olan toplam 33 yarışımcı vücut geliştirici alındı.

Bulgular: AAS kullanan atletlerin global SA strain reservoir(GLAS-R), global SA erken diyastol strain (GLAS-E) (38.2 ± 8.4 vs 48.6 ± 11.9, P < 0.01; 24.4 ± 8.6 vs 37.1 ± 12.8, P <0.01; sırasıyla), global SA strain rate reservoir (GLASR-R), global SA erken diyastol strain rate (GLAS-E) (1.8 ± 0.3 vs 2.2 ± 0.4, P <0.01; -1.4 ± 0.2 vs -1.8 ± 0.3, P < 0.01; sırasıyla) değerlerinin kullanmayan sporculara göre önemli ölçüde azaldığı görüldü. Univaryant korelasyon analizi GLAS-R, GLAS-E, GlASR-R ve GLASR-E değerlerinin E/Em (r: -0.34, P = 0.04; r: -0.35, P=0.04; r: −0.35,P= 0.04 and r: −0.35,P= 0.04,sırasıyla) ile ters korelasyon olduğunu gösterdi.

Sonuç: Bu çalışma SA strain ve strain rate değerlerinin AAS kullanan sporcularda kullanmayan sporculara göre azaldığı ayrıca patolojik ve fizyolojik SVH ayırıcı tanısında konvansiyonel ekokardiyografi ile elde edilen bulgulara ek değerli bilgiler sağladığı doğrulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anabolik-Androjenik Steroid, Vücut geliştirici sporcular, sol atrial fonksiyon, benekli işaretleme, sol atrial strain

Geliş Tarihi: 06.11.2016 - Kabul Tarihi: 29.11.2016

[ PDF ]
<< Back Print
index