Kosuyolu Heart J 2011;14(1)
<< Back Print

Surgical Management of Myxoma Like Sclerotic Calcified Mass in Left Ventricle Outflow Tract

Atilla Sezgin, MD, Hakkı Tankut Akay, MD, Oktay Korun, MD, Bahadır Gültekin, MD,
Banu Bilezikçi, MD*


Başkent University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery

*Başkent University Faculty of Medicine, Department of Pathology

ABSTRACT

In this short report, we present the succesfull surgical traetment of a patient who had an echocardiographic diagnosis of left ventricular mass during her routine controls. This patient was treated by surgical excision of the ventricular mass and after the pathological examination the diagnosis was “myxoma like sclerotic calcified mass”. The postoperative course was uneventful, and the patient was discharged on day 7 of surgery. The follow-up period lasted for 2 years without any event and the echocardiograms revelaed no residual or reccurrent lesions. Surgical resection of intracardiac masses are necessary and safe treatment options but there is not a standardization about the type of surgical options. The localization of the mass has the key role in determining the type of the surgical approach. In this case aortotomy provided a good access and facilitated the exposure of this rare myxoma like sclerotic calcified mass.

Key Words: Myxoma, heart neoplasms, vimentin.

Sol Ventrikül Çıkım Yolundaki Miksoma Benzeri Sklerotik Kalsifiye Kitlenin Cerrahi Tedavisi

Surgical Management of Myxoma Like Sclerotic Calcified Mass in Left Ventricle Outflow Tract

Atilla Sezgin, MD, Hakkı Tankut Akay, MD, Oktay Korun, MD, Bahadır Gültekin, MD,
Banu Bilezikçi, MD*


Başkent University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery

*Başkent University Faculty of Medicine, Department of Pathology

ÖZET

Bu olgu sunumunda rutin kontrolleri sırasında yapılan ekokardiografik incelemeler sırasında sol ventrikülde kitle tanısı alan hastanın başarılı cerrahi tedavisini takdim etmekteyiz. Bu hastada ventriküldeki kitle çıkarıldıktan sonra yapılan patolojik inceleme sonrasında tanı “miksoma benzeri kalsifik kitle” olarak şekillenmiştir. Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz geçen hasta ameliyat sonrası 7. günde taburcu edilmiştir. Takip süresi 2 yıl sürmüş olup bu dönemde herhangi bir olay meydana gelmemiş ve ekokardiografik incelemede tekrarlayan ya da rezidüel bir lezyona rastlanmamıştır. İntrakardiyak kitlelerin cerrahi olarak çıkarılmaları gerekli ve güvenli yöntemlerdir ancak cerrahi seçenekler arasında bir standardizasyon mevcut değildir. Kitlenin yerleşimi cerrahi yaklaşımı belirlemede anahtar bir role sahiptir. Bu hastada aortotomi bu nadir görülen miksoma benzeri kitle için iyi bir görüş sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Miksoma, kalp tümörleri, vimentin.

ABSTRACT

In this short report, we present the succesfull surgical traetment of a patient who had an echocardiographic diagnosis of left ventricular mass during her routine controls. This patient was treated by surgical excision of the ventricular mass and after the pathological examination the diagnosis was “myxoma like sclerotic calcified mass”. The postoperative course was uneventful, and the patient was discharged on day 7 of surgery. The follow-up period lasted for 2 years without any event and the echocardiograms revelaed no residual or reccurrent lesions. Surgical resection of intracardiac masses are necessary and safe treatment options but there is not a standardization about the type of surgical options. The localization of the mass has the key role in determining the type of the surgical approach. In this case aortotomy provided a good access and facilitated the exposure of this rare myxoma like sclerotic calcified mass.

Key Words: Myxoma, heart neoplasms, vimentin.

[ PDF ]
<< Back Print
index