Kosuyolu Heart J 2011;14(1)
<< Back Print

Open Heart Surgery In Renal Transplant Recipient

Emre Özker, MD, Gökçe Şirin, MD, Kıvılcım Özden MD*, Ergun Demirsoy MD


Göztepe Medical Park Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul, Turkey

*Göztepe Medical Park Hospital, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey

ABSTRACT

Transplant patients are the challenging subgroup of patients due to the increased morbidity associated with their immunosuppressive state. The number of transplant patients who undergo open heart surgery continues to increase as the knowledge gained in the treatment of these patients increases. We present a renal transplant patient who underwent open heart surgery where we share our experience in the management and the treatment of these patients.

Key Words: Open heart surgery, renal transplant.

Renal Transplantli Hastada Açık Kalp Cerrahisi

Open Heart Surgery In Renal Transplant Recipient

Emre Özker, MD, Gökçe Şirin, MD, Kıvılcım Özden MD*, Ergun Demirsoy MD


Göztepe Medical Park Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul, Turkey

*Göztepe Medical Park Hospital, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey

ÖZET

Transplantasyon hastaları, sahip oldukları immünosüpresif durumun yol açtığı artmış morbidite nedeniyle zor hasta grubundandırlar. Bu hasta grubu hakkında sahip olunan bilgi dağarcığı genişledikçe, açık kalp cerrahisi uygulanan transplantasyon hasta sayısı da artmaktadır. Açık kalp operasyonu uyguladığımız böbrek transplantasyonu geçirmiş hastanın operasyonu ve tedavisi ile ilgili deneyimimizi sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Açık kalp cerrahisi, böbrek transplantasyonu.

ABSTRACT

Transplant patients are the challenging subgroup of patients due to the increased morbidity associated with their immunosuppressive state. The number of transplant patients who undergo open heart surgery continues to increase as the knowledge gained in the treatment of these patients increases. We present a renal transplant patient who underwent open heart surgery where we share our experience in the management and the treatment of these patients.

Key Words: Open heart surgery, renal transplant.

[ PDF ]
<< Back Print
index