Kosuyolu Heart J 2011;14(1)
<< Back Print

Radial Artery Aneurysm

Dr. Onursal Buğra, Dr. Ali Fedakar, Dr. Ahmet Şaşmazel, Dr. Orhan Fındık


Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas E. A. Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye.

ABSTRACT

Upper limb aneurysms are less frequently seen than the other aneurysm. Radial arterial aneurysm is usually associated with the trauma. Interventional procedures can cause pseudoaneurysm at the radial artery puncture sites. Radial artery aneurysm may cause the thromboembolic events at the fingers and the hand. We present a case of isolated radial arterial aneurysm with idiopathic origin.

Key Words: Radial artery, aneurysm.

Radial Arter Anevrizması

Radial Artery Aneurysm

Dr. Onursal Buğra, Dr. Ali Fedakar, Dr. Ahmet Şaşmazel, Dr. Orhan Fındık


Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas E. A. Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye.

ÖZET

Üst ekstremite arter anevrizmaları diğer periferik arter anevrizmalarına göre daha nadir görülürler. Radial arter anevrizmalarının genellikle travmatik orijinli olduğu bildirilmektedir. Radial arter düzeyinde gelişen psödoanevrizmalar sıklıkla invazif girişimlerden sonra görülürler. Distalde ve özellikle radial arter düzeyinde yerleşmiş arter anevrizmalarının el ve parmaklarda tromboembolik komplikasyonlara neden olduğu bildirilmiştir. Bu yazıda idiopatik izole radial arter anevrizması olgumuzu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Radial arter, anevrizma.

ABSTRACT

Upper limb aneurysms are less frequently seen than the other aneurysm. Radial arterial aneurysm is usually associated with the trauma. Interventional procedures can cause pseudoaneurysm at the radial artery puncture sites. Radial artery aneurysm may cause the thromboembolic events at the fingers and the hand. We present a case of isolated radial arterial aneurysm with idiopathic origin.

Key Words: Radial artery, aneurysm.

[ PDF ]
<< Back Print
index