Kosuyolu Heart J 2010;13(2)
<< Back Print

Successful Percutaneous Closure of Coronary-Pulmonary Fistula with Coil Embolization

Selçuk Pala1 MD, Hasan Kaya2 MD, Akın İzgi1 MD, Mustafa Akçakoyun1 MD, R. Kargın MD1,
C. Kırma1 MD


1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Department of Cardiology, Istanbul, Turkey

2 Siverek Devlet Hastanesi

ABSTRACT

Congenital coronary-pulmonary artery fistula is a rare anomaly. Here we report a case of a coronary-pulmonary artery fistula connecting the right coronary artery to the main pulmonary artery, which was successfully treated with coil embolization

Key Words: Coronary-pulmonary fistula, coil embolization

Koil Embolizasyon ile Başarılı Koroner-Pulmoner Fistül Kapatılması

Successful Percutaneous Closure of Coronary-Pulmonary Fistula with Coil Embolization

Selçuk Pala1 MD, Hasan Kaya2 MD, Akın İzgi1 MD, Mustafa Akçakoyun1 MD, R. Kargın MD1,
C. Kırma1 MD


1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Department of Cardiology, Istanbul, Turkey

2 Siverek Devlet Hastanesi

ÖZET

Konjenital koroner-pulmoner arter fistülü nadir görülen bir anomalidir. Bu yazıda, sağ koroner arteri ana pulmoner artere bağlayan koroner-pulmoner arter fistülünün coil embolizasyon yöntemi ile başarılı bir şekilde kapatılması sunuldu

Anahtar Kelimeler: Koroner pulmoner fistül, koil embolizasyon

ABSTRACT

Congenital coronary-pulmonary artery fistula is a rare anomaly. Here we report a case of a coronary-pulmonary artery fistula connecting the right coronary artery to the main pulmonary artery, which was successfully treated with coil embolization

Key Words: Coronary-pulmonary fistula, coil embolization

[ PDF ]
<< Back Print
index