Kosuyolu Heart J 2010;13(2)
<< Back Print

Reversible Congestive Heart Failure After Percutaneous Closure of a Large PDA in a
34-Year-Old Woman

Ramazan Kargın1 MD, Soe Moe Aung1 MD, Ozkan Candan1 MD, Nihal Ozdemir1 MD,
M. Yunus Emiroğlu1 MD


1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Department of Cardiolgy

ABSTRACT

Patent ductus arteriosus is a congenital heart disease which can cause chronic volume overload leading to congestive heart failure. A 34-year-old woman with rest dyspnea was found to have patent ductus arteriosus and echocardiogram revealed a markedly dilated left ventricle (8.9 cm) and severely-compromised left ventricle systolic functions (ejection fraction~24%). The patent ductus arteriosus was successfully closed percutaneously with Amplatzer occluder device. The patient was discharged on optimal dosages of ramipril, metoprolol, furosemide, spiranolactone and aspirin. On the follow-up after 18 months, the symptoms were found to have regressed and echocardiographic parameters improved (ejection fraction~55%).

Key Words: Patent ductus arteriosus; Congestive heart failure; percutaneous closure.

34 Yaşındaki Kadın Hastada Geniş PDA’nın Perkütan Yolla Kapatılmasıyla
Konjestif Kalp Yetersizliğinin Gerilemesi

Reversible Congestive Heart Failure After Percutaneous Closure of a Large PDA in a
34-Year-Old Woman

Ramazan Kargın1 MD, Soe Moe Aung1 MD, Ozkan Candan1 MD, Nihal Ozdemir1 MD,
M. Yunus Emiroğlu1 MD


1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Department of Cardiolgy

ÖZET

Konjenital bir kalp hastalığı olan patent duktus arteriyozus (PDA) kronik volüm yüküne bağlı olarak konjestif kalp yetersizliğine neden olabilmektedir. 34 yaşında istirahatde nefes darlığı olan bir kadın hastada PDA ile ekokardiyografik olarak ileri derece dilate solventrikül (8.9 cm) ve bozulmuş sol ventrikül sistolik fonksiyonu saptadık (ejeksiyon fraksiyon~24%). Patent duktus arteriyozus Amplatzer tıkayıcı alet ile başarılı bir şekilde kapatıldı. Hasta optimum doz ramipril, metoprolol, furosemide, spiranolactone ve aspirin tedavisi ile taburcu edildi. 18 aylık takip sonucunda semptomlarda gerileme ve ekokardiyografik parametrelerde düzelme saptandı.

Anahtar Kelimeler: Patent duktus arteriyozus; Konjestif kalp yetmezliği; perkütan kapama.

ABSTRACT

Patent ductus arteriosus is a congenital heart disease which can cause chronic volume overload leading to congestive heart failure. A 34-year-old woman with rest dyspnea was found to have patent ductus arteriosus and echocardiogram revealed a markedly dilated left ventricle (8.9 cm) and severely-compromised left ventricle systolic functions (ejection fraction~24%). The patent ductus arteriosus was successfully closed percutaneously with Amplatzer occluder device. The patient was discharged on optimal dosages of ramipril, metoprolol, furosemide, spiranolactone and aspirin. On the follow-up after 18 months, the symptoms were found to have regressed and echocardiographic parameters improved (ejection fraction~55%).

Key Words: Patent ductus arteriosus; Congestive heart failure; percutaneous closure.

[ PDF ]
<< Back Print
index