Kosuyolu Heart J 2010;13(2)
<< Back Print

Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia Associated with Bicuspid Aortic Valve

Ramazan Kargın1 MD, Mustafa Akcakoyun1 MD, Soe Mao Aung1 MD, Nihal Ozdemir1 MD,
Yunus Emiroglu1 MD


1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Department of Cardiology

ABSTRACT

A 22-year old boy was diagnosed arrhythmogenic right ventricular dysplasia (ARVD) with bicuspid aortic valve (BAV) after a symptomatic event of ventricular tachycardia originating from the right ventricle. Cardiac magnetic resonance imaging disclosed right ventricular enlargement, diffuse thinning of lateral wall and normal left ventricle. Echocardiography showed globally thinned, moderately enlarged right ventricle and bicuspid aortic valve. Cardiovascular malformations may be present with bicuspid aortic valve. Here we would like to report the first ARVD case with an accompanying BAV.

Key Words: Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia, Bicuspid Aortic Valve

Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazisi ile Birlikte Olan Biküspit Aort Kapak

Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia Associated with Bicuspid Aortic Valve

Ramazan Kargın1 MD, Mustafa Akcakoyun1 MD, Soe Mao Aung1 MD, Nihal Ozdemir1 MD,
Yunus Emiroglu1 MD


1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Department of Cardiology

ÖZET

Sağ ventrikül kaynaklı ventriküler taşikardiye bağlı semptomu olan 22 yaşında erkek bir hastada aritmojenik sağ ventrikül displaziye (ASVD) eşlik eden bikuspit aortik kapak (BAK) saptadık. Kardiyak manyetik rezonans görüntülemede sağ ventrikül lateral duvarda yaygın incelme ile genişleme ve normal sol ventrikül saptandı. Ekokardiyografide ise sağ ventrikülde orta derece genişleme ile global incelme ve BAK saptadık. Bikuspit aortik kapak diğer kardiyovasküler malformasyon ile birlikte bulunabilmektedir. Biz bu yazımızda ilk defa ASVD’ye eşlik eden BAK olgusunu bildirdik.

Anahtar Kelimeler: Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazisi, Bikuspit Aortik Kapak

ABSTRACT

A 22-year old boy was diagnosed arrhythmogenic right ventricular dysplasia (ARVD) with bicuspid aortic valve (BAV) after a symptomatic event of ventricular tachycardia originating from the right ventricle. Cardiac magnetic resonance imaging disclosed right ventricular enlargement, diffuse thinning of lateral wall and normal left ventricle. Echocardiography showed globally thinned, moderately enlarged right ventricle and bicuspid aortic valve. Cardiovascular malformations may be present with bicuspid aortic valve. Here we would like to report the first ARVD case with an accompanying BAV.

Key Words: Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia, Bicuspid Aortic Valve

[ PDF ]
<< Back Print
index