Kosuyolu Heart J 2010;13(2)
<< Back Print

Treatment of Chronic Venous Insufficiency

Dr. Cengiz Köksal1, Dr. Saleh Alsalehi1, Dr. Özgür Kocamaz1, Dr. Hasan Sunar1


1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

ABSTRACT

Chronic venous insufficiency (CVI), with its high prevalence, high cost of diagnosis and treatment, substantial loss in manpower and negative effects on quality of life, is an important health issue. A comprehensive knowledge of the anatomy and functions of venous system is a must to understand the pathophysiology of CVI. The diagnosis of CVI is made by history, physical examination and noninvasive tests. The traditional surgical strategy for CVI treatment is high ligation of saphenofemoral vein and saphenous vein stripping. In recent years, novel minimally invasive techniques such as ultrasound-guided foam sclerotherapy, endovenous laser and radiofrequency ablation have been more widely applied. Here, we have reviewed the various treatment strategies used in CVI.

Key Words: Chronic venous insufficiency, Sclerotherapy, Endovenous laser treatment, Radiofrequency ablation

Kronik Venöz Yetmezlik Tedavisi

Treatment of Chronic Venous Insufficiency

Dr. Cengiz Köksal1, Dr. Saleh Alsalehi1, Dr. Özgür Kocamaz1, Dr. Hasan Sunar1


1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

ÖZET

Kronik venöz yetmezlik (KVY); yüksek prevalansı, tanı ve tedavi maliyetinin yüksek olması, belirgin işgücü kaybı ve hastanın yaşam kalitesi üzerinde yaptığı olumsuz etkilerle, epidemiyolojik ve sosyoekonomik sonuçlarıyla önemli bir sağlık sorunudur. KVY patofizyolojisini tam anlayabilmek için normal venöz sistemin anatomisi ve fonksiyonları iyi bilinmelidir. KVY tanısı anamnez ,fizik muayene ve noninvaziv testlerle yapılır. Kronik venöz yetmezlikte klasik cerrahi tedavi stratejisi safenofemoral venin yüksek ligasyonu ve safen vene stripping olup,son yıllarda doppler ultrasonografi eşliğinde köpük skleroterapi, endovenöz lazer ve radyofrekans ablasyon tedavisi gibi yeni minimal invaziv teknikler sıklıkla kullanılır olmuştur. Bu yazımızda toplumda sık görülen kronik venöz yetmezliği tedavi seçenekleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kronik venöz yetmezliği, Skleroterapi, Endovenöz lazer tedavisi, Radyofrekans ablasyon

ABSTRACT

Chronic venous insufficiency (CVI), with its high prevalence, high cost of diagnosis and treatment, substantial loss in manpower and negative effects on quality of life, is an important health issue. A comprehensive knowledge of the anatomy and functions of venous system is a must to understand the pathophysiology of CVI. The diagnosis of CVI is made by history, physical examination and noninvasive tests. The traditional surgical strategy for CVI treatment is high ligation of saphenofemoral vein and saphenous vein stripping. In recent years, novel minimally invasive techniques such as ultrasound-guided foam sclerotherapy, endovenous laser and radiofrequency ablation have been more widely applied. Here, we have reviewed the various treatment strategies used in CVI.

Key Words: Chronic venous insufficiency, Sclerotherapy, Endovenous laser treatment, Radiofrequency ablation

[ PDF ]
<< Back Print
index