Kosuyolu Heart J 2010;13(2)
<< Back Print

Balloon Angioplasty and Drug Eluting Stenting for Treatment of Peripheral Arterial Occlusive Disease

Dr. Akın İzgi


Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği Kartal, İstanbul

ABSTRACT

Peripheral arterial disease is one of the manifestations of systemic atherosclerosis. In the last decade, remarkable technological advances, especially in the stent area, have shifted revascularization strategies from traditional open surgical approaches toward less morbide percutaneous endovascular treatments. However, even with new designed nitinol bare stents, restenosis remains as the major obstacle of this procedures. More recently, drug eluting stent platforms have been used to treat atherosclerotic peripheral arterial disease. In this article, we reviewed new studies relevant to drug eluting stents for lower extremity peripheral arterial occlusive disease.

Key Words: Peripheral arterial disease, angioplasty, stent, Drug eluting stent

Tıkayıcı Periferik Arter Hastalığında İlaç Salınımlı Balon ve Stentler

Balloon Angioplasty and Drug Eluting Stenting for Treatment of Peripheral Arterial Occlusive Disease

Dr. Akın İzgi


Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği Kartal, İstanbul

ÖZET

Periferik arter hastalığı sistemik aterosklerozun klinik tablolarından biridir. Son on yılda, özellikle stent alanındaki teknolojik gelişmeler, periferik arter hastalığı tedavisi için açık cerrahi prosedürler yerine, morbidite oranı düşük perkütan endovasküler tedavinin tercih edilmesine neden olmuştur. Bununla birlikte restenoz, yeni dizayn edilmiş çıplak nitinol stentlerde bile majör engel oluşturmaya devam etmektedir. Son yıllarda ilaç kaplı stentler periferik arter hastalıklarının tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu yazıda, yakın zamanda, alt ekstremite periferik arter hastalığının tedavisinde ilaç kaplı stentlerle yapılmış çalışmaları ve sonuçlarını inceledik.

Anahtar Kelimeler: Periferik arter hastalığı, anjiyoplasti, stent, ilaç salınımlı stent

ABSTRACT

Peripheral arterial disease is one of the manifestations of systemic atherosclerosis. In the last decade, remarkable technological advances, especially in the stent area, have shifted revascularization strategies from traditional open surgical approaches toward less morbide percutaneous endovascular treatments. However, even with new designed nitinol bare stents, restenosis remains as the major obstacle of this procedures. More recently, drug eluting stent platforms have been used to treat atherosclerotic peripheral arterial disease. In this article, we reviewed new studies relevant to drug eluting stents for lower extremity peripheral arterial occlusive disease.

Key Words: Peripheral arterial disease, angioplasty, stent, Drug eluting stent

[ PDF ]
<< Back Print
index