Kosuyolu Heart J 2010;13(2)
<< Back Print

Association Between Apolipoprotein-B100 and Apolipoprotein-A1 in Patients with Coronary Slow Flow

Ramazan Kargin1 MD, Yunus Emiroglu1 MD, Selçuk Pala1 MD, Mustafa Akcakoyun1 MD,
Soe Moe Aung1 MD, Özkan Candan1 MD, Suzan Hatipoğlu1 MD, Nihal Özdemir1 MD


1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Department of Cardiology, Istanbul, Turkey

ABSTRACT

Objective: Although several hypotheses have been suggested, the underlying mechanism of coronary slow flow phenomenon (CSFP) has not been well established yet. The aim of this study was to determine the roles of plasma apolipoprotein-B100 (Apo-B) and apolipoprotein-A1 (Apo-A1) in CSFP which have an atherogenic effect and anti-atherogenic effects respectively.

Methods: The study consisted of 31 patients with CSFP (group 1), 28 normal subjects as control group (group 2) and 30 patients with coronary artery disease (CAD) (group 3) detected by coronary angiography. CSFP was diagnosed by the TIMI frame count method. Blood Apo-B, Apo-A1, Apo-B/Apo-A1 ratio, and demographic parameters were compared between the groups.

Results: The Apo-B values were 93±25 mg/dL, 90±26 mg/dL, and 106±27 mg/dL in groups 1, 2 and 3, respectively (p=0.048 between group 1 and 3, p=0.041 between group 2 and 3, p= NS between group 1 and 2). The Apo-A1values were 127±14 mg/dL, 125±21 mg/dL and 106±27 mg/dL in groups 1, 2 and 3 respectively (p=0.028 between group 1 and 3, p=0.021 between group 2 and 3, p= NS between group 1 and 2). The apo-B/apo-A1 ratio were 0.73±0.18, 0.69±0.23 and 0.98±0.20 in groups 1, 2 and 3 respectively (p=0.017 between group 1 and 3, p=0.010 between group 2 and 3, p= NS between group 1 and 2).

Conclusion: Although lower levels of plasma Apo-A1 and higher levels of Apo-B and the ratio of Apo-B to Apo-A1 are related with CAD, there is no relationship between these apolipoproteins and CSFP.

Key Words: Coronary slow flow phenomenon, Apolipoproteins, Atherogenic and anti-atherogenic effects

Koroner Yavaş Akım Hastalarında Apolipoprotein-B100 ve Apolipoprotein-A1 Arasındaki İlişki

Association Between Apolipoprotein-B100 and Apolipoprotein-A1 in Patients with Coronary Slow Flow

Ramazan Kargin1 MD, Yunus Emiroglu1 MD, Selçuk Pala1 MD, Mustafa Akcakoyun1 MD,
Soe Moe Aung1 MD, Özkan Candan1 MD, Suzan Hatipoğlu1 MD, Nihal Özdemir1 MD


1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Department of Cardiology, Istanbul, Turkey

ÖZET

Amaç: Koroner yavaş akım fenomenin (KYAF) altta yatan mekanizması henüz tam olarak tanımlanmamış olmasına rağmen çeşitli hipotezler ileri sürülmüştür. Bu çalışmamız da sırasıyla aterojenik ve anti-aterojenik etki gösteren plazma apolipoprotein-B100 (Apo-B) ve apolipoprotein-A1'in (Apo-A1) KYAF'deki rolünü araştırdık.

Yöntemler: Çalışmaya koroner anjiografik olarak KYAF'si olan 31 hasta (grup 1) ile normal kişilerden oluşan 28 kontrol grubu (grup 2) ve koroner arter hastalığı olan 30 hasta (grup 3) alındı. KYAF tanısı TIMI kare sayısı yöntemiyle kondu. Grupların plazma Apo-B, Apo-A1, Apo-B/Apo-A1 oranı ve demografik özellikleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Grup 1, 2 ve 3'deki ortalama Apo-B değerlerini sırasıyla 93±25 mg/dL, 90±26 mg/dL, 106±27 mg/dL olarak saptadık (grup 1 ile 3 arasındaki p=0.048, grup 2 ile 3 arasındaki p=0.041, grup 1 ile 2 arasındaki p= AD). Grup 1, 2 ve 3'deki ortalama Apo-A1 değerlerini sırasıyla 127±14 mg/dL, 125±21 mg/dL, 106±27 mg/dL olarak saptadık (grup 1 ile 3 arasındaki p=0.028, grup 2 ile 3 arasındaki p=0.021, grup 1 ile 2 arasındaki p= AD). Grup 1, 2 ve 3'deki Apo-B/Apo-A1 oranını ise sırasıyla 0.73±0.18, 0.69±0.23 ve 0.98±0.20 olarak saptadık (grup1 ile 3 arasındaki p=0.017, grup 2 ile 3 arasındaki p=0.010, grup 1 ile 2 arasındaki p= AD).

Sonuç: Koroner arter hastalığı düşük plazma Apo-A1 düzeyi ile yüksek plazma Apo-B düzeyi ve Apo-B/Apo-A1 oranı ile ilişkilendirilmiş olmasına rağmen apolipoproteinler ile KYAF arasında bu ilişki bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Koroner yavaş akım fenomeni, Apolipoproteinler, Aterojenik ve anti-aterojenik etki

ABSTRACT

Objective: Although several hypotheses have been suggested, the underlying mechanism of coronary slow flow phenomenon (CSFP) has not been well established yet. The aim of this study was to determine the roles of plasma apolipoprotein-B100 (Apo-B) and apolipoprotein-A1 (Apo-A1) in CSFP which have an atherogenic effect and anti-atherogenic effects respectively.

Methods: The study consisted of 31 patients with CSFP (group 1), 28 normal subjects as control group (group 2) and 30 patients with coronary artery disease (CAD) (group 3) detected by coronary angiography. CSFP was diagnosed by the TIMI frame count method. Blood Apo-B, Apo-A1, Apo-B/Apo-A1 ratio, and demographic parameters were compared between the groups.

Results: The Apo-B values were 93±25 mg/dL, 90±26 mg/dL, and 106±27 mg/dL in groups 1, 2 and 3, respectively (p=0.048 between group 1 and 3, p=0.041 between group 2 and 3, p= NS between group 1 and 2). The Apo-A1values were 127±14 mg/dL, 125±21 mg/dL and 106±27 mg/dL in groups 1, 2 and 3 respectively (p=0.028 between group 1 and 3, p=0.021 between group 2 and 3, p= NS between group 1 and 2). The apo-B/apo-A1 ratio were 0.73±0.18, 0.69±0.23 and 0.98±0.20 in groups 1, 2 and 3 respectively (p=0.017 between group 1 and 3, p=0.010 between group 2 and 3, p= NS between group 1 and 2).

Conclusion: Although lower levels of plasma Apo-A1 and higher levels of Apo-B and the ratio of Apo-B to Apo-A1 are related with CAD, there is no relationship between these apolipoproteins and CSFP.

Key Words: Coronary slow flow phenomenon, Apolipoproteins, Atherogenic and anti-atherogenic effects

[ PDF ]
<< Back Print
index