Kosuyolu Heart J 2010;13(1)
<< Back Print

A Case Report: Isolated Calcification of the Pulmonary Valve and
Bleeding of the Esophageal Varices

Fuat Büyükbayrak MD1, Ahmet fiaşmazel MD1, Onursal Buğra MD1, Ayşe Baysal MD2,
Ali Fedakar MD1, Orhan Tezcan MD1, Hasan Sunar MD1


1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

2 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezioloji Kliniği

ABSTRACT

A 66 years-old man with a history of pulmonary valve stenosis was admitted with the complaints of respiratory insufficiency and sudden onset of dark brown bleeding from the mouth. The in-hospital investigation revealed he had esophageal varices and cirrhosis of the liver. Further studies demonstrated that isolated pulmonary valve stenosis was present and this was the only cause of the hepatic failure. This is a case report of an isolated calcification of a pulmonary valve causing development of severe hepatic failure with abrupt bleeding of the esophageal varices.

Key Words: Isolated, calcific pulmonary valve, hepatic failure, esophageal varices

66 yaşında İsole Kalsifik Pulmoner Stenozlu ve Esofagus Varis Kanamalı Erkek Hasta

A Case Report: Isolated Calcification of the Pulmonary Valve and
Bleeding of the Esophageal Varices

Fuat Büyükbayrak MD1, Ahmet fiaşmazel MD1, Onursal Buğra MD1, Ayşe Baysal MD2,
Ali Fedakar MD1, Orhan Tezcan MD1, Hasan Sunar MD1


1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

2 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezioloji Kliniği

ÖZET

Pulmoner kapak stenozu hikayesi olan 66 yaşındaki erkek hasta, solunum sıkıntısı ve ani başlayan ağızdan koyu kahverengi kanama şikayetlerinin başlaması ile hastaneye yatırıldı. Hastanedeki incelemelerinde özofagus varisleri ve karaciğer sirozu tanıları konuldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda izole pulmoner kapak stenozunun karaciğ er yetmezliğine neden olduğuna karar verildi. Bu yazımızda pulmoner kapaktaki izole kalsifikasyonun şiddetli karaciğer yetmezliği klinik bulgularına ve özofagus varis kanamalarına yol açtığını bildiren olguyu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: İzole, kalsifik pulmoner kapak, karaciğer yetmezliği, özofagus varisleri

ABSTRACT

A 66 years-old man with a history of pulmonary valve stenosis was admitted with the complaints of respiratory insufficiency and sudden onset of dark brown bleeding from the mouth. The in-hospital investigation revealed he had esophageal varices and cirrhosis of the liver. Further studies demonstrated that isolated pulmonary valve stenosis was present and this was the only cause of the hepatic failure. This is a case report of an isolated calcification of a pulmonary valve causing development of severe hepatic failure with abrupt bleeding of the esophageal varices.

Key Words: Isolated, calcific pulmonary valve, hepatic failure, esophageal varices

[ PDF ]
<< Back Print
index