Kosuyolu Heart J 2018;21(3)
ORIGINAL INVESTIGATIONS
 
 Miyokart Perfüzyon Sintigrafisinde Koroner Arter Lezyonlarının Lokalizasyonunun Total Perfüzyon Defekti Üzerine Etkisi (55 times displayed)
doi: 10.5578/khj.67215
Cem Doğan, Zübeyde Bayram, Ferahnaz Çınaral, Abdülkadir Uslu, Rezzan Deniz Acar, Çağatay Önal, Murat Çap, Büşra Güvendi, Tuba Unkun, Ahmet Karaduman, Aykun Hakgör, Özgür Yaşar Akbal, Cihangir Kaymaz, Nihal Özdemir
[Abstract] [Full Text HTML] [PDF]
 
 
 
 Tip 2 Diabetes Mellitusu Olan Kalp Yetmezlikli Hastalarda HbA1c Seviyesi ile Beck Depresyon Skalası Arasındaki İlişki (48 times displayed)
doi: 10.5578/khj.67241
Mahmut Yesin, Metin Çağdaş, Macit Kalcik, İbrahim Rencüzoğulları, Yavuz Karabağ, Ozan Mustafa Gürsoy, Yüksel Kıvrak, Süleyman Karakoyun
[Abstract] [Full Text HTML] [PDF]
 
 
 
 Bipolar Bozukluk Hastalarında Lityum Tedavisinin Ventriküler Repolarizasyon Üzerine Etkileri (45 times displayed)
doi: 10.5578/khj.67309
Cemil Zencir, Kadir Karakuş, Oktay Kocabaş, Gökhan Bahtiyar, Mithat Selvi, Kayıhan Karaman
[Abstract] [Full Text HTML] [PDF]
 
 
 
 Güncelliğini Koruyor mu? Romatizmal Kökenli Mitral Kapak Replasmanı Erken ve Uzun Dönem Sonuçlarımız (49 times displayed)
doi: 10.5578/khj.67338
Mehmet Erin Tüysüz, Mehmet Dedemoğlu
[Abstract] [Full Text HTML] [PDF]
 
 
 
 Kardiyopulmoner Baypas Ameliyatının Zaman Aralıklarına Bağlı Olarak Sirküle Adropin, Elabela ve Nitrik Oksitin Düzeyine Etkisi (47 times displayed)
doi: 10.5578/khj.67294
Suna Aydın
[Abstract] [Full Text HTML] [PDF]
 
 
 
 Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Kontrastla İlişkili Nefropati ve CHA2DS2-VASC Skoru Kombinasyonunun Mortalite için Öngördürücü Değeri (37 times displayed)
doi: 10.5578/khj.67364
Eyüp Avcı, Didar Elif Akgün, Onursal Buğra, Ahmet Dolapoğlu, Aykan Çelik, Tuncay Kırış
[Abstract] [Full Text HTML] [PDF]
 
 
 
 Pediatrik Hastalarda Kardiyopulmoner Baypas Sırasında Farklı Hipotermik Seviyelerinde Serebral Oksimetri Değişimi ve Klinik Sonuçları (43 times displayed)
doi: 10.5578/khj.67388
Tanıl Özer, Hakan Ceyran
[Abstract] [Full Text HTML] [PDF]
 
 
 
 Romatizmal Mitral Stenozlu Hastalarda Perkütan Mitral Balon Valvüloplastinin P Dalga Dispersiyonu Üzerine Etkisi (39 times displayed)
doi: 10.5578/khj.67490
Hicaz Zencirkıran Ağuş, Serkan Kahraman
[Abstract] [Full Text HTML] [PDF]
 
 
 
 Artmış Vücut Kitle İndeksi Cihaz ile Saptanan Sessiz Atriyal Fibrilasyon Atakları ile İlişkilidir (37 times displayed)
doi: 10.5578/khj.67510
Emrah Bozbeyoğlu, Göksel Çinier
[Abstract] [Full Text HTML] [PDF]
 
 
 
 
REVIEW
 
 Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu (45 times displayed)
doi: 10.5578/khj.59769
Sadiye Deniz Özsoy, Hülya Yılmaz Ak
[Abstract] [Full Text HTML] [PDF]
 
 
 
 
CASE REPORTS
 
 Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Hastalarda Koroner Baypas Cerrahisi ile Eş zamanlı Epikardiyal Kardiyoverter-Defibrilatör İmplantasyonu (32 times displayed)
doi: 10.5578/khj.67392
Ahmet Barış Durukan, Ahmet Ünlü, Ali Cevat Tanalp
[Abstract] [Full Text HTML] [PDF]
 
 
 
 Atan Kalpte Koroner Arter Baypas Geçiren Behçet Hastasında Anestezi Yönetimi (44 times displayed)
doi: 10.5578/khj.67440
Tülay Örki, Deniz Avan
[Abstract] [Full Text HTML] [PDF]
 
 
 
 
ORIGINAL IMAGES
 
 Sıra Dışı Odaklı Trombüs Nedeniyle Tekrarlayan Serebral Geçici İskemik Atak (46 times displayed)
doi: 10.5578/khj.67190
İlahe Abdurahmanova, İsmail Balaban, Elnur Alizade
[Abstract] [Full Text HTML] [PDF]
 
 
 
 Transkateter İmplante Edilmiş Aortik Kapağın Cerrahi Olarak Çıkartılması (45 times displayed)
doi: 10.5578/khj.67430
Ahmet Barış Durukan, Ahmet Ünlü
[Abstract] [Full Text HTML] [PDF]
 
 
 
 
LETTER TO THE EDITOR
 
 Kardiyak Miksoma: Tersiyer Bir Referans Merkezinin 14 Yıllık Deneyimi (35 times displayed)
doi: 10.5578/khj.67126
Kamil Boyacıoğlu, Serkan Ketenciler, İlknur Akdemir
[Abstract] [Full Text HTML] [PDF]
 
 
 
 
21. Cilt Yazar, Konu ve Hakem Dizinleri
 
index